Bonus ponudba

BONUS ponudba je seznam dogodkov, s katerimi si lahko ob vplačilu stave pridobite višji dobitek.

Vsi dogodki, ki so vključeni v BONUS ponudbo, so označeni s posebnim znakom (barvno krono) in se nahajajo v posebni bonus ponudbi, hkrati pa so ti dogodki označeni tudi med redno ponudbo.

V BONUS ponudbo so vključene samo redne tekme brez ostalih stavnih možnosti.

Pogoj za prejem višjega dobitka (Pribitek) je, da imate na stavnem listku samo dogodke iz ene BONUS ponudbe, potrebno število dogodkov za pridobitev bonusa pa je zapisano v naslovu ponudbe. V primeru, da izpolnjujete pogoj, se na listku pripiše postavka “Pribitek”, ki se prišteje k rednemu dobitku. Višina Pribitka je izražena v % in je odvisna od posamezne BONUS ponudbe.