Izplačilo dobitnih listkov

Dobitke z listkov, vplačanih na prodajnih mestih, si lahko uporabnik izplača oz. uporabi kot:

  • nakazilo dobitka na igralni račun,
  • izplačilo na prodajnem mestu (dobitki do 2.000,00 EUR bruto),
  • izplačilo na sedežu prireditelja (dobitki nad 2.000,00 EUR bruto).

Dobitni listek (do zneska dobitka 300 EUR) si lahko uporabnik izplača na svoj igralni račun z vnosom podatkov z listka – 13-mestna številka listka ter 6-mestna koda.

  • Za izplačilo dobitka na prodajnem mestu mora uporabnik prodajalcu izročiti nepoškodovan dobitni listek v fizični obliki, na katerem so vidni vsi potrebni elementi za izplačilo (kopije in fotografije listkov niso osnova za izplačilo). Na prodajnem mestu se lahko izplača dobitni listek do maksimalne vrednosti 2.000,00 EUR (bruto).
  • Na prodajnem mestu je možno izplačati tudi dobitke, priigrane na samopostrežnem terminalu ter dobroimetje z igralnega računa. V tem primeru uporabnik prodajalcu predloži dve kodi (na telefonu, listu), na podlagi česar mu prodajalec izplača ustrezen znesek. Za to izplačilo ne obstaja fizično potrdilo.
  • V primeru, da prodajalec ne razpolaga z zadostno količino denarja, se le tega napoti na drugo prodajno mesto ali k prireditelju.

Vse dobitke nad 2.000,00€ (bruto) izplačuje prireditelj na sedežu podjetja:
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Termin obiska najavite preko telefonske številke 01/474-88-00 ali e-pošte pomoc@sl123.si.

Dobitek se izplača ob predložitvi originalnega dobitnega listka, osebnega dokumenta, bančne kartice in davčne številke izključno na transakcijski račun.