Vrste sistemov

 • Sistem 2/3 je sestavljen iz treh dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s po dvema dogodkoma. Tako se sestavi 3 kombinacije s po dvema dogodkoma.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj dva dogodka, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
32
31
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 2/4 je sestavljen iz štirih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s po dvema dogodkoma. Tako se sestavi 6 kombinacij s po dvema dogodkoma.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj dva dogodka, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
432
631
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 2/5 je sestavljen iz petih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s po dvema dogodkoma. Tako se sestavi 10 kombinacij s po dvema dogodkoma.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj dva dogodka, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
5432
10631
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 2/6 je sestavljen iz šestih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s po dvema dogodkoma. Tako se sestavi 15 kombinacij s po dvema dogodkoma.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj dva dogodka, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
65432
1510631
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 2/7 je sestavljen iz sedmih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s po dvema dogodkoma. Tako se sestavi 21 kombinacij s po dvema dogodkoma.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj dva dogodka, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
765432
211510631
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 2/8 je sestavljen iz osmih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s po dvema dogodkoma. Tako se sestavi 28 kombinacij s po dvema dogodkoma.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj dva dogodka, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
8765432
28211510631
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 2/9 je sestavljen iz devetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s po dvema dogodkoma. Tako se sestavi 36 kombinacij s po dvema dogodkoma.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj dva dogodka, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
98765432
3628211510631
Število dobitnih kombinacij

 • Sistem 2/10 je sestavljen iz desetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s po dvema dogodkoma. Tako se sestavi 45 kombinacij s po dvema dogodkoma.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj dva dogodka, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
1098765432
453638211510631
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 3/4 je sestavljen iz štirih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s tremi dogodki. Tako se sestavi 4 kombinacije s po tremi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj tri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
43
41
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 3/5  je sestavljen iz petih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s tremi dogodki. Tako se sestavi 10 kombinacij s po tremi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj tri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
543
1041
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 3/6  je sestavljen iz šestih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s tremi dogodki. Tako se sestavi 20 kombinacij s po tremi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj tri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
6543
201041
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 3/7  je sestavljen iz sedmih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s tremi dogodki. Tako se sestavi 35 kombinacij s po tremi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj tri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
76543
35201041
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 3/8  je sestavljen iz osmih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s tremi dogodki. Tako se sestavi 56 kombinacij s po tremi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj tri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
876543
5635201041
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 3/9 je sestavljen iz devetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s tremi dogodki. Tako se sestavi 84 kombinacij s po tremi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj tri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
9876543
845635201041
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 3/10 je sestavljen iz desetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s tremi dogodki. Tako se sestavi 120 kombinacij s po tremi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj tri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
109876543
120845635201041
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 4/5  je sestavljen iz petih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s štirimi dogodki. Tako se sestavi pet kombinacij s po štirimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj štiri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
54
51
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 4/6  je sestavljen iz šestih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s štirimi dogodki. Tako se sestavi 15 kombinacij s po štirimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj štiri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
654
1551
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 4/7 je sestavljen iz sedmih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s štirimi dogodki. Tako se sestavi 35 kombinacij s po štirimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj štiri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
7654
351551
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 4/8  je sestavljen iz osmih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s štirimi dogodki. Tako se sestavi 70 kombinacij s po štirimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj štiri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
87654
70351551
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 4/9 je sestavljen iz devetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s štirimi dogodki. Tako se sestavi 126 kombinacij s po štirimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj štiri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
987654
12670351551
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 4/10 je sestavljen iz desetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s štirimi dogodki. Tako se sestavi 210 kombinacij s po štirimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj štiri dogodke, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
10987654
21012670351551
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 5/6  je sestavljen iz šestih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s petimi dogodki. Tako se sestavi 6 kombinacij s po petimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj pet dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
65
61
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 5/7  je sestavljen iz sedmih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s petimi dogodki. Tako se sestavi 21 kombinacij s po petimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj pet dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
765
2161
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 5/8  je sestavljen iz osmih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s petimi dogodki. Tako se sestavi 56 kombinacij s po petimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj pet dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
8765
562161
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 5/9 je sestavljen iz devetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s petimi dogodki. Tako se sestavi 126 kombinacij s po petimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj pet dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
98765
126562161
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 5/10 je sestavljen iz desetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s petimi dogodki. Tako se sestavi 252 kombinacij s po petimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj pet dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
1098765
252126562161
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 6/7  je sestavljen iz sedmih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s šestimi dogodki. Tako se sestavi 7 kombinacij s po šestimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj šest dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
76
71
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 6/8  je sestavljen iz osmih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije z šestimi dogodki. Tako se sestavi 28 kombinacij s po šestimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj šest dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
876
2871
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 6/9 je sestavljen iz devetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s šestimi dogodki. Tako se sestavi 84 kombinacij s po šestimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj šest dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
9876
842871
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 6/10 je sestavljen iz desetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s šestimi dogodki. Tako se sestavi 210 kombinacij s po šestimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj šest dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
109876
210842871
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 7/8  je sestavljen iz osmih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije z sedmimi dogodki. Tako se sestavi 8 kombinacij s po sedmimidogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj sedem dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
87
81
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 7/9 je sestavljen iz devetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s sedmimi dogodki. Tako se sestavi 36 kombinacij s po sedmimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj sedem dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
987
3681
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 7/10 je sestavljen iz desetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s sedmimi dogodki. Tako se sestavi 120 kombinacij s po sedmimidogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj sedem dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
10987
1203681
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 8/9 je sestavljen iz devetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije z osmimi dogodki. Tako se sestavi 9 kombinacij s po osmimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj osem dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
98
91
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 8/10 je sestavljen iz desetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije z osmimi dogodki. Tako se sestavi 45 kombinacij s po osmimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj osem dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
1098
4591
Število dobitnih kombinacij
 • Sistem 9/10 je sestavljen iz desetih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije z devetimi dogodki. Tako se sestavi 10 kombinacij s po devetimi dogodki.
 • Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj devet dogodkov, višina dobitka pa je odvisna od števila pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih kombinacij
109
101
Število dobitnih kombinacij