Sistemska stava

 • Sistemska stava je stava, ki je sestavljena iz več kombinacijskih stav hkrati in je namenjena hitrejšemu vplačevanju.
 • Sistemsko stavo je možno kreirati, kadar izberete najmanj tri in največ deset dogodkov iz stavne ponudbe.
 • Ko izberete dogodke (recimo 7), si izberete enega od možnih sistemov (recimo 4/7), kar pomeni, da boste na tem sistemu igrali vse možne kombinacije štirih dogodkov izmed sedmih, kar nanese skupaj 35 različnih kombinacij.

Primer – sistemska stava 4/6

 • Sistem 4/6  je sestavljen iz šestih dogodkov, izmed katerih sestavljamo kombinacije s štirimi dogodki. Tako se sestavi 15 kombinacij s po štirimi dogodki.
 • Vplačilo na eno kombinacijo naj bo 2 EUR, torej skupno vplačilo znaša 15*2 EUR = 30 EUR.
 • Za minimalni dobitek (dobitna samo ena izmed 15-ih kombinacij) morate pravilno napovedati vsaj štiri dogodke, višina dobitka pa je v tem primeru odvisna od kvot pravilno napovedanih dogodkov. Maksimalen dobitek (dobitnih vseh 15 kombinacij) prejmete v primeru, da pravilno napoveste vse dogodke.
 • Število dobitnih kombinacij v sistemski napovedi v odvisnosti od števila pravilno napovedanih dogodkov:
Število pravilno napovedanih dogodkov654
Število dobitnih kombinacij1551
 • Vplačilo za sistemsko stavo je odvisno od števila kombinacij v sistemu in je enako vsoti vplačil vseh kombinacij. 
 • Minimalno vplačilo za kombinacijo je za registrirane igralce, ki vplačajo sistemsko stavo preko konta, enako 0,10 EUR (oz. ustrezno višje, tako da skupno vplačilo na stavni listek ni manjše od 0,50 EUR). Za igralce, ki stave ne vplačajo preko konta, znaša minimalno vplačilo ene kombinacije 0,50 EUR.
 • Dobitek na sistemski stavi je enak vsoti dobitkov dobitnih kombinacij tega sistema.
 • Maksimalni dobitek prejmete, če so pravilno napovedani vsi dogodki in s tem dobitne vse kombinacije v sistemu.