Kombinacijska stava

  • Pri kombinacijski stavi morate staviti na vsaj 2 in največ na 16 dogodkov hkrati (lahko tudi samo enega, če je izbrani dogodek tipa »SINGLE« ). Skupna kvota je enaka zmnožku kvot vseh izbranih dogodkov. Stavo sklenete tako, da izberete dogodke, vpišete želeno vplačilo in s tem potrdite stavo.
  • Dobitek pri kombinacijski stavi je enak zmnožku vplačila in skupne kvote, ki je nato lahko povečan za morebitni VIP dobitek.
    Kombinacijska stava je dobitna v primeru, ko so pravilno napovedani vsi izbrani dogodki. 
    V primeru, da je bila ob vplačilu označena napoved “En zgrešen”,  in da na listku ni nobenega storniranega dogodka, je listek dobiten tudi v primeru enega napačno napovedanega tipa dogodka. Vrednost dobitka je v tem primeru enaka najmanj vplačilu v igro. 
    Kombinacijska stava je prav tako dobitna, če sprejmete in potrdite morebitno ponudbo za predčasno izplačilo listka.