Zaprtje računa

  • Zaprtje računa je možno kadarkoli.
  • V zahtevi za zaprtje igralnega računa morate po elektronski pošti (pomoc@sl123.si) posredovati svoje osebne podatke ali elemente prepoznave. Zahtevek obravnavamo kot prekinitev poslovnega razmerja.
  • V skladu s Pravili o poslovanju z igralnim računom ima lahko igralec odprt samo en igralni račun.
  • Nov igralni račun lahko odprete po preteku  najmanj 30 dni od zaprtja obstoječega računa.