Sistemska stava s fiksom

Kaj je fiksni dogodek (Fiks)?

“Fiks” je dogodek, za katerega z veliko verjetnostjo predvidevate njen dobiten tip in želite, da se nahaja na vseh kombinacijah v sistemski stavi. S tem boste na hitrejši način vplačali sistemsko stavo z dogodki, ki jih želite imeti v vseh kombinacijah.  

Kako sestavim sistemsko stavo s fiksnim dogodkom?

  • Stavo s fiksnim dogodkom sestavite tako, da na stavni listek dodate izbrane dogodke (najmanj 4), za tip stave izberete “Sistem” ter nato pri dogodkih, katere želite “fiksirati”, aktivirate gumb FIX [].
  • Na sistemskem listku lahko več dogodkov označite kot FIX, vendar mora vedno ostati poleg fiksiranih dogodkov vsaj trije dogodki, s katerimi odigrate sistem.
  • Ko označite fiksne dogodke, izberete nato še željeno vrsto sistema za preostale dogodke in ceno vplačila.

Dobitek na sistemski stavi s fiksnimi dogodki:

  • Sistemski listek s fiksnimi dogodki ima dobitek, če so pravilno napovedani vsi fiksni dogodki, hkrati pa je izpolnjen tudi kriterij za dobitek sistemske stave na ostalih dogodkih.
  • Če je katerikoli izmed fiksnih dogodkov označen kot nedobiten, tak sistemski listek nima dobitka, ne glede na status ostalih dogodkov.

Primer za sistemsko stavo s šestimi dogodki, kjer je eden označen kot fiks [Fix 1+sistem 3/5]:

Na ta način ustvarite deset kombinacij s po štirimi dogodki, kjer vsaka izmed njih vsebuje fiksni dogodek.

  • Sistemska stava bo imela maksimalen dobitek, če pravilno napoveste vseh šest dogodkov.
  • V primeru, da pravilno napoveste fiksni dogodek in še vsaj tri izmed ostalih petih dogodkov, vam pripada dobitek za eno pravilno kombinacijo.
  • V primeru, da je fiksni dogodek nedobiten, ta sistemska stava ni dobitna ne glede na to, če so vsi ostali dogodki pravilno napovedani.
  • Sistemska stava ni dobitna tudi v primeru, če so napačno napovedani najmanj trije nefiksni dogodki (ni izpolnjen dobitek za sistem 3/5).