Predčasno izplačilo dobitka

Ta storitev omogoča, da lahko za vplačan stavni listek naredite predčasno izplačilo dobitka. Znesek ponudbe se določi na podlagi vrednosti vplačila ter kvot dogodkov. Ponudba se lahko sprejme deloma ali v celoti.

Storitev se vedno izvrši na zahtevo uporabnika in je po potrditvi ni mogoče več preklicati.

 • Ponudba predčasnega izplačila ni obveza prireditelja.
 • Prireditelj si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli omeji oz. prekine možnost ponudbe predčasnega izplačila.
 • Omejitve se lahko nanašajo na posamezno igro, šport, prireditev, tekmo, stavno možnost, ali na posameznega udeleženca.
 • Do prekinitve predčasnega izplačila lahko pride zaradi tehničnih težav.
 • Prireditelj lahko onemogoči možnost predčasnega izplačila po lastni presoji.

Predčasno izplačilo ni omogočeno za sistemske listke, za ponudbo pa mora listek izpolnjevati določene pogoje, ki so navedeni v nadaljevanju.

Pogoji za predčasno izplačilo dobitka

Predčasno izplačilo se lahko ponudi:

 • za stavne listke, na katerih je končan in pravilno napovedan vsaj en dogodek, ki ima potrjen rezultat, hkrati pa se noben drug dogodek na listku še ni začel oz. še nima potrjenega rezultata.
 • za določene prireditve in določene stavne možnosti tudi med samim potekom dogodka.

Ponudba predčasnega izplačila ni na voljo v primerih:

 • če je na stavnem listku dogodek, ki je izvzet iz nabora izbranih prireditev oz. stavnih možnosti;
 • če je na listku dogodek, ki je prekinjen ali zanj trenutno ni na voljo kvota v živo;
 • če je dogodek že končan, rezultat pa še ni uradno potrjen;
 • če je izračunana ponudba nižja od minimalnega zneska predčasnega izplačila.

Delno predčasno izplačilo

Pri predčasnem izplačilu je na voljo tudi možnost DELNEGA PREDČASNEGA IZPLAČILA, kar pomeni, da si listka ne izplačate v celoti ampak samo določen del, s preostankom pa ste še vedno v igri za morebitni višji dobitek. Izplačate si lahko deleže listka, zaokrožene na 10%, delež pa nastavite z drsnikom.

V primeru, ko je znesek predčasnega izplačila nižji od minimalnega zneska delnega predčasnega izplačila, delno izplačilo ni mogoče in je možno le izplačilo celotnega listka. Minimalni delež delnega izplačila je označen tudi na potrditvenem oknu.

Primer predčasnega izplačila za 80% listka

Avtomatsko predčasno izplačilo

Na vplačanem listku je možno nastaviti tudi definicijo za avtomatsko predčasno izplačilo dela oziroma celotnega listka. V kolikor vaš listek ustreza pogoju za definicijo (minimalen dobitek vsaj 1,00 EUR), potem se vam na identifikaciji listka prikaže gumb za nastavitev.

Po kliku na ta gumb se vam prikaže okno, kjer v zgornje polje vpišete vrednost ponudbe, pri kateri želite narediti predčasno izplačilo. Pod tem poljem je napisana najnižja možna vrednost, ki jo lahko vpišete.

Spodaj nato z drsnikom nastavite, kolikšen delež listka si želite izplačati v primeru, ko bo ta vrednost dobitka dosežena. Minimalen možen delež izplačila listka je napisan nad drsnikom.

Ko ste nastavili vse parametre, svojo izbiro potrdite z gumbom POTRDI.

Po potrditvi se vam na identifikaciji listka pri gumbu za nastavitve prikaže oranžen krogec, kar pomeni, da je na tem listku aktivna definicija za avtomatsko predčasno izplačilo.

Če želite definicijo odstraniti, kliknite na gumb za nastavitve in definicijo odstranite z izbiro opcije ODSTRANI.

Postopek potrditve predčasnega izplačila

LISTEK VPLAČAN NA PRODAJNEM MESTU
Listek, vplačan na prodajnem mestu ali na terminalu, morate dodati v mobilno aplikacijo E-STAVE ter vklopiti obveščanje. Ko bo za listek na voljo ponudba predčasnega izplačila, boste prejeli obvestilo z vrednostjo ponudbe.

V aplikaciji poiščete listek, kjer se vam pri identifikaciji prikaže gumb »ZAHTEVA ZA IZPLAČILO« z izpisanim zneskom ponudbe. Če ne uporabljate aplikacije, lahko to storite ob identifikaciji listka na spletni strani, mobilni aplikaciji ali na samopostrežnem terminalu.

S klikom na ta gumb se vam prikaže okno, kjer si lahko izberete delež listka, ki ga želite izplačati oziroma si ga izplačate v celoti, nato pa izbiro potrdite. Če v času potrditve ni prišlo do spremembe ponudbe in morebitnega nižjega zneska, se zahteva za izplačilo sprejme, s čimer listek dobi dobitek. V primeru delnih izplačil lahko listek na prodajnem mestu izplačate šele takrat, ko je listek v celoti izplačan oz. ko so končani vsi dogodki z listka.

V kolikor vaš listek ustreza pogoju za definicijo (minimalen dobitek vsaj 1,00 EUR), potem se vam na identifikaciji listka prikaže gumb za nastavitev avtomatskega predčasnega izplačila dela dela oziroma celotnega listka.
Dobitek, potrjen pri predčasnem izplačilu, se ne spreminja in ni odvisen od kasnejših rezultatov dogodkov.

POZOR
Po potrditvi izplačila celotnega listka oz. ko so končani vsi dogodki se z originalnim stavnim listkom odpravite na prodajno mesto, kjer vam bodo izplačali dobitek (mobilna aplikacija služi le kot medij za informacijo in potrditev ponudbe). Če zahteve za predčasno izplačilo ne potrdite, vam na prodajnem mestu dobitka ne morejo izplačati.


LISTEK VPLAČAN NA IGRALNEM RAČUNU
V pregledu igralnega računa imate pri listku, za katerega je na voljo predčasno izplačilo, prikazan gumb z izpisanim zneskom ponudbe.

S klikom na identifikacijo listka se vam prikaže vsebina listka s spodnjim gumbom.

S klikom na ta gumb se vam prikaže okno v katerem si lahko izberete delež listka, ki ga želite izplačati oziroma si ga izplačate v celoti, nato pa izbiro potrdite. Če v času potrditve ni prišlo do spremembe ponudbe in morebitnega nižjega zneska, se zahteva za izplačilo sprejme, s čimer listek dobi dobitek.

Potrjen dobitek se takoj pripiše kot dobroimetje na igralni račun. V primeru, ko je na vplačanem listku na dobitek obračunan 15% davek od srečk, se pri vsakem delnem izplačilu rezervirajo sredstva v višini 15% potrjenega dobitka. V primeru, da za končni dobitek na listku ni potrebno plačilo davka na dobitke, se rezervirana sredstva pripišejo na igralni račun.

Dobitek, potrjen ob predčasnem izplačilu, se ne spreminja ne glede na kasnejše rezultate dogodkov.