Tipi stav

Pri tem dogodku napovedujete zmagovalca, neodločen rezultat in kombinacijo zmagovalca ter neodločenega rezultata hkrati na tekmi (odvisno od vrste športa).

Na voljo so naslednji tipi stav:

 • Tip 1 : zmaga prvo napisane ekipe,
 • Tip 0 : neodločen rezultat,
 • Tip 2 : zmaga drugo napisane ekipe,
 • Tip 10 : zmaga prvo napisane ekipe ali neodločeni rezultat,
 • Tip 02 : neodločen rezultat ali zmaga drugo napisane ekipe
 • Tip 12 : zmaga prvo napisane ali drugo napisane ekipe

Primer – nogomet:

Če bo na tekmi zmagala prvo napisana ekipa (recimo 3:1), bodo dobitni tipi 1, 10 ter 12. Če bo rezultat na tekmi neodločen (recimo 1:1), bo dobiten tip 0 ter tipa 10 in 02. V primeru zmage drugo napisane ekipe (recimo 1:2) bodo dobitni tipi 2, 02 ter 12.

Primer – odbojka:

Če bo na tekmi zmagala prvo napisna ekipa (recimo 3:0), bo dobiten tip 1, v primeru zmage drugo napisane ekipe , pa bo dobiten tip 2.

Pri dvostranskih stavah napovedujete dobitni tip (ki je pri posamezni vrsti stave na voljo) v regularnem času tekme (morebitni podaljški in kazenski streli se ne upoštevajo). Pri vsaki vrsti dvostranske stave sta na voljo dva tipa:

DVOSTRANSKA 1-2

 • Tip 1 : pomeni zmago prvo napisane ekipe,
 • Tip 2 : zmago drugo napisane ekipe,
 • V primeru, da je rezultat na končani tekmi neodločen, se dogodek stornira in se mu obračuna kvota 1,00.

DVOSTRANSKA 1-0

 • Tip 1 : pomeni zmago prvo napisane ekipe,
 • Tip 0 : pomeni neodločene rezultat, 
 • V primeru, da je zmagala drugo napisana ekipa, se dogodek stornira in se mu obračuna kvota 1,00.

DVOSTRANSKA 0-2

 • Tip 0 : pomeni neodločen rezultat,
 • Tip 2 : zmago drugo napisane ekipe,
 • V primeru, da je zmagala prvo napisana ekipa, se dogodek stornira in se mu obračuna kvota 1,00.

Pri tem dogodku napovedujete zmagovalca ali neodločen rezultat v prvem (drugem) polčasu. Na voljo so naslednji tipi stav:

 • Tip 1 : pomeni zmago prvo napisane ekipe v prvem (drugem) polčasu,
 • Tip 0 : neodločen rezultat v prvem (drugem) polčasu,
 • Tip 2 : zmago drugo napisane ekipe v prvem (drugem) polčasu

Pri tem dogodku napovedujete zmagovalca ali neodločen rezultat v prvi tretjini (četrtini, nizu) tekme. Na voljo so naslednji tipi stav:

 • Tip 1 : pomeni zmago prvo napisane ekipe v prvi tretjini (četrtini, nizu),
 • Tip 0 : neodločen rezultat v prvi tretjini (četrtini),
 • Tip 2 : zmago drugo napisane ekipe v prvi tretjini (četrtini, nizu).

Pri tem dogodku napovedujete ekipo, ki bo dosegla prvi gol na tekmi. Če ekipa doseže avtogol (v lastno mrežo), se ta upošteva za nasprotno ekipo. Na voljo sta naslednja tipa stav: 

 • Tip 1 : pomeni, da bo prvi gol dosegla prvo napisana ekipa,
 • Tip 2 : pomeni, da bo prvi gol dosegla drugo napisana ekipa.

Rezultat dogodka ni odvisen od časa tekme, torej v kolikor ekipa doseže gol, je rezultat dogodka poznan. Če na končani tekmi ni zadetka, je stava na dogodek nična.

Pri tem dogodku napovedujete, ali bo prvo (drugo) napisana ekipa v paru dosegla gol na tekmi. Avtogol se šteje kot dosežen gol za nasprotno ekipo. Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da prvo (drugo) napisana ekipa doseže gol na tekmi,
 • Tip 2 pomeni, da prvo (drugo) napisana ekipa ne doseže gola na tekmi

Pri tem dogodku napovedujete, ali bosta obe ekipi na tekmi dosegli gol. Avtogol se šteje kot dosežen gol za nasprotno ekipo. Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da obe ekipi dosežeta gol na tekmi,
 • Tip 2 pomeni, da gol doseže samo ena ekipa ali pa nobena izmed ekip

Handicap je dogodek, pri katerem ima ena izmed ekip na začetku tekme prednost v zadetkih (gol, koš, točka, niz), ki jo določi prireditelj stav.
Poznamo dve vrsti handicap stav:

HANDICAP 1-0-2

Pri tem handicapu izbrani ekipi damo prednost celih zadetkov (recimo en gol, dva gola, pet košev (košarka: koš = točka), …). Na voljo so naslednji tipi stav:

 • Tip 1 pomeni zmago prvo napisane ekipe upoštevajoč handicap
 • Tip 0 pomeni neodločen rezultat upoštevajoč handicap
 • Tip 2 pomeni zmago drugo napisane ekipe upoštevajoč handicap

Primer – nogomet, handicap 1-0-2:

Na tekmi ima drugo napisana ekipa gol prednosti [0:1]
Tip 1 je dobiten, če prvo napisana ekipa zmaga z dvema ali več goli razlike. Tip 0 je dobiten, če prvo napisana ekipa zmaga z natanko enim golom razlike. Tip 2 je dobiten, če se tekma konča z zmago drugo napisane ekipe ali neodločenim izidom. Recimo, da se je tekma končala z rezultatom 3:1. Ker je prvo napisana ekipa zmagala z dvema goloma razlike, je na handicap stavi dobiten tip 1.

HANDICAP 1-2

Pri tem handicapu določeni ekipi (tekmovalcu) damo prednost polovičnih zadetkov ali nizov (recimo 7,5 gola; 1,5 niza; 10,5 košev, …). Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni zmago prvo napisane ekipe upoštevajoč handicap
 • Tip 2 pomeni zmago drugo napisane ekipe upoštevajoč handicap

Primer – ameriški nogomet, handicap 1-2:

Na tekmi ima drugo napisana ekipa 5,5 gola prednosti. 

Tip 1 bo dobiten, če prvonapisana ekipa zmaga s  šestimi ali več točkami razlike, v primeru drugega rezultata je dobiten tip 2. Recimo, da se je tekma končala z rezultatom 32:25. Ker je prvo napisana zmagala s sedmimi točkami razlike, je upoštevajoč handicap rezultat 32:30,5 – torej je dobiten tip 1.

Primer – tenis, handicap 1-2:

Na dvoboju ima drugo napisana ekipa na začetku dvoboja 1,5 niza prednosti. Tip 1 bo dobiten, če prvo napisana ekipa zmaga z rezultatom 2:0 (upoštevajoč handicap je rezultat 2:1,5).

Pri tem dogodku hkrati napovedujete  dobitni tip po končanem prvem polčasu in na koncu tekme. Tip stavne možnosti je sestavljen iz dveh številk (P/K). Prva (P) pomeni dobiten tip (zmagovalca) po končanem prvem polčasu (1, 0 ali 2), druga (K) pa pomeni dobiten tip (zmagovalca) na končani tekmi (1, 0 ali 2).

Na voljo so naslednji tipi stav:

 • Tip 1/1 : Pomeni, da bo po prvem polčasu vodila prvonapisana ekipa ki bo na koncu tudi zmagala
 • Tip 0/1 : Pomeni, da bo po prvem polčasu rezultat neodločen, na koncu pa bo zmagala prvonapisana ekipa
 • Tip 2/1 : Pomeni, da bo po prvem polčasu vodila drugonapisana ekipa, na koncu pa bo zmagala prvonapisana ekipa
 • Tip 1/0 : Pomeni, da bo po prvem polčasu vodila prvonapisana ekipa, na koncu tekme pa bo rezultat neodločen
 • Tip 0/0 : Pomeni, da bo po prvem polčasu in tudi na koncu tekme rezultat neodločen
 • Tip 2/0 : Pomeni, da bo po prvem polčasu vodila drugonapisana ekipa, na koncu pa bo rezultat neodločen
 • Tip 1/2 : Pomeni, da bo po prvem polčasu vodila prvonapisana ekipa, na koncu pa bo zmagala drugonapisana ekipa
 • Tip 0/2 : Pomeni, da bo po prvem polčasu rezultat neodločen, na koncu pa bo zmagala drugonapisana ekipa
 • Tip 2/2 : Pomeni, da bo po prvem polčasu vodila drugonapisana ekipa, ki bo na koncu tudi zmagala

Pri tej vrsti dogodkov napovedujete, katera izmed ekip v dvoboju (tekmovalcev) bo prvak  (zmagovalec), kjer se lahko upošteva več tekem (prva + povratna tekma ali celoten niz odigranih tekem), lahko pa se upošteva tudi dodatni čas (podaljšek, kazenski streli). Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da bo prvo napisana ekipa prvak / zmagovalec / se uvrsti naprej,
 • Tip 2 pomeni, da bo drugo napisana ekipa prvak / zmagovalec / se uvrsti naprej

Pri tem dogodku napovedujete v katerem polčasu bo doseženih več golov oz. košev oz. točk (vsota golov (košev,točk) obeh ekip v 1. ter v 2. polčasu). Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da bo v prvem polčasu doseženih več golov (košev, točk) kot v drugem polčasu,
 • Tip 2 pomeni, da bo v drugem polčasu doseženih več golov (košev, točk) kot v prvem polčasu.

Če je v obeh polčasih doseženih  enako število golov (košev, točk), je stava na dogodek nična.

Pri tem dogodku napovedujete ali bo vsota doseženih golov na tekmi manjša ali večja od postavljene meje (1,5 /2,5 / 3,5 /5,5) gola. Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1: pomeni, da bo vsota doseženih golov na tekmi manjša od meje 2,5 (5,5) gola,
 • Tip 2: pomeni, da bo vsota doseženih golov na tekmi večja od meje 2,5 (5,5) gola.

Pri tem dogodku napovedujete, ali bo presežena mejna vsota doseženih golov/košev / točk na tekmi (vsota golov/košev/točk obeh ekip), ki jo za tekmo predvidi prireditelj. Vsoto lahko prireditelj razpiše tudi za polčas oz. četrtino, kar je posebej razvidno. (Košarka: koš=točka)
Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da bo skupna vsota doseženih golov/košev/točk manjša od predvidene mejne vsote,
 • Tip 2 pomeni, da bo skupna vsota doseženih golov/košev/točk večja od predvidene mejne vsote.

Pri tem dogodku napovedujete vsoto doseženih golov v prvem polčasu. Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1:  pomeni, da bo vsota doseženih golov v prvem polčasu enaka nič ali ena (manj kot 1,5),
 • Tip 2:  pomeni, da bo vsota doseženih golov v prvem polčasu enaka dva ali več (več kot 1,5).

Pri tem dogodku napovedujete ali bo vsota doseženih golov/košev/točk na tekmi liho ali sodo število. Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni da bo vsota doseženih golov/košev/točk liho število,
 • Tip 2 pomeni, da bo vsota doseženih golov/košev/točk sodo število.

Če na tekmi ni doseženega nobenega gola (koša,točk), je vsota enaka nič, kar se šteje kot sodo število.

Pri tem dogodku napovedujete, ali bo prvo (drugo) napisana ekipa na tekmi presegla predvideno mejno vsoto točk/golov/košev. Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da bo prvo (drugo) napisana ekipa dosegla manj točk/golov/košev od predvidene vsote,
 • Tip 2 pomeni, da bo prvo (drugo) napisana ekipa dosegla več točk/golov/košev od predvidene vsote.

Pri tem dogodku napovedujete ali bo na tekmi dosojena in izvajana 11m (kazenski strel).

Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da bo na tekmi dosojena in izvajana 11m.
 • Tip 2 pomeni, da na tekmi ne bo dosojena in izvajana 11m

Pri tem dogodku napovedujete ali bo na tekmi podeljen rdeči karton.

Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da na tekmi rdeči karton bo podeljen.
 • Tip 2 pomeni, da na tekmi rdeči karton ne bo podeljen

Pri tem dogodku napovedujete, katera ekipa bo na tekmi prejela več rumenih kartonov.

Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da več rumenih kartonov prejme prvo napisana ekipa,
 • Tip 2 pomeni, da več rumenih kartonov prejme drugo napisana ekipa.

Če obe ekipi prejmeta enako število rumenih kartonov ali če tekma ni odigrana v skladu s pravili je stava nična.

Pri tem dogodku napovedujete, kdaj (časovno) bo na tekmi dosežen prvi gol.

Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da bo prvi gol dosežen do vključno 30 minute,
 • Tip 2 pomeni, da bo prvi gol dosežen med 31-90 minuto, vključno s sodnikovim dodatkom.

V primeru, da na tekmi ni dosežen gol, ali če tekma ni odigrana v skladu s pravili je stava nična.

Pri tem dogodku napovedujete, katera ekipa bo na tekmi izvajala več kazenskih strelov iz 7 metrov (7m).

Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da prvo napisana ekipa izvaja več 7m kot drugo napisana ekipa,
 • Tip 2 pomeni, da drugo napisana ekipa izvaja več 7m kot prvo napisana ekipa.

Če obe ekipi izvajata enako število 7m, je stava na dogodek nična.

Pri tem dogodku napovedujete, katera ekipa bo na tekmi prejela več kazenskih minut izključitev.

Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 pomeni, da bo prvo napisana ekipa prejela več minut izključitev kot drugo napisana ekipa
 • Tip 2 pomeni, da bo drugo napisana ekipa prejela več minut izključitev kot prvo  napisana ekipa.  

Če obe ekipi prejmeta enako število kazenskih minut izključitev, je stava na dogodek nična.

Pri tem dogodku napovedujete, ali bo določeni tekmovalec (košarkaš) na tekmi (morebitni podaljški se ne upoštevajo) presegel predvideno mejno vsoto doseženih košev, ki jo zanj določi prireditelj.  (Košarka: koš=točka)

Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 : pomeni, da bo tekmovalec dosegel manj košev od predvidene mejne vsote,
 • Tip 2 : pomeni, da bo tekmovalec dosegel več košev od predvidene mejne vsote.

Če tekmovalec na tekmi ne nastopi, je stava na dogodek nična.

 • Pri tem dogodku napovedujete, ali bo določen igralec na tekmi dosegel gol (avtogoli se ne upoštevajo).
 • Če igralec ne vstopi v igro, je stava na dogodek nična.
 • Rezultat dogodka ni odvisen od časa tekme, torej v kolikor igralec vstopi v igro v regularnem času, je rezultat dogodka poznan.

Pri tem dogodku napovedujete točen rezultat na tekmi.

Posamezni tipi stav (1:0, 2:0, 2:1, 3:0, 3:1, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 0:2, 1:2, 1:3, 0:3…)  ponazarjajo končen rezultat na izbrani tekmi.

Pri tej vrsti stave napovedujete, katera izmed ekip bo na svoji tekmi (tekmi sta v dnevni ponudbi) dosegla več zadetkov v regularnem času tekme (morebitni podaljški in kazenski streli se ne upoštevajo).

Na voljo sta naslednja tipa stav:

 • Tip 1 : pomeni da bo prvo napisana ekipa na svoji tekmi dosegla več zadetkov,
 • Tip 2 : pomeni da bo drugo napisana ekipa na svoji tekmi dosegla več zadetkov
 • V primeru, da obe ekipi na svojih tekmah dosežeta enako število zadetkov, se dogodek stornira in se mu pripiše kvota 1,00.