Pogosta vprašanja

 • Če želite športno stavo vplačati preko interneta, morate biti prijavljeni s svojim uporabniškim imenom in geslom.
 • Na strani športnih stav (gumb Stave) si najprej na levi strani v meniju izberete svojo obliko stavne ponudbe (Stavni izbor, Časovni izbor, Izbor po športih, Iskalec stav). V osrednjem delu strani se vam pokaže izbrana ponudba, kjer si izbirate svoje dogodke.
 • Dogodek izberete tako, da kliknete na izbrano kvoto dogodka, ki se po izbiri obarva in hkrati doda na stavni listek. Ko končate z izborom dogodkov, si lahko na stavnem listku izberete kombinacijsko ali pa sistemsko stavo . Na sistemskem listku si lahko izberete tudi fiksne dogodke.
 • Minimalna skupna kvota na posamezni kombinaciji, ki jo boste vplačali, ne sme biti nižja od 1,10.
 • V naslednjem koraku v polje Vplačilo vpišite znesek, katerega ste pripravljeni vložiti ter nato kliknite gumb Potrdi. Stavni listek se vam še enkrat izpiše, kjer se s klikom na gumb Prekliči vrnete na prejšnje stanje, s klikom na gumb Potrdi pa potrdite svoje vplačilo in s tem sklenete stavo. 
 • Na koncu si lahko vašo stavo tudi natisnete, zahtevate SMS rezultate ter umaknete dogodke iz stavnega listka na osnovni strani.

 • Znak + ter zraven število (2,3,4,…) pri stavnem dogodku pomeni da je na izbrano tekmo oz. dogodek na voljo toliko različnih stavnih možnosti, kolikor je število zraven znaka +.
 • Če je  pri tekmi oz dogodku na koncu rednih kvot napisano +5, to pomeni, da je za ta dogodek na voljo dodatnih 5 različnih stavnih možnosti, ki se nanašajo na ta dogodek oz. tekmo.
 • Kategorija Moj izbor je osebna stavna lista, kjer si lahko vsak registriran uporabnik ustvari svojo priljubljeno ponudbo, sestavljeno iz izbranih prireditev ter ekip.
 • Ko si uporabnik ustvari izbor, si ga  lahko vedno prikliče s klikom na “Prikaži Moj izbor“, ki se nahaja v meniju “Moje povezave”. 
 • Kvote za izbran dogodek dobite tako, da na stavni listi v izbirnem meniju poiščete primerno prireditev in znotraj nje tekmo oz. dogodek, za katerega iščete kvote. Za iskanje lahko uporabite tudi opcijo Iskalec stav, ki se nahaja v levi menijski strani na stavni listi.
 • Iskalec stav uporabite tako, da iščete dogodke po imenih udeležencev, ki jih vpišete v iskalno polje. Na ta način se vam izpišejo vsi dogodki, kjer sodeluje iskani udeleženec.
 • Prireditelj lahko spreminja kvote za določen dogodek, od njihove objave do začetka tekme, na katero se nanašajo. V tem času se pridobivajo nove informacije, spreminja se verjetnost in ostale okoliščine, na podlagi katerih prireditelj ustrezno spremeni kvote.
 • Spremembe kvot ne vplivajo na že vplačane stave. Ko je stava z določenim dogodkom vplačana, potem nobena sprememba kvot nima vpliva nanjo.

Število dogodkov, ki jih vpišete na stavni listek, je odvisno od vrste stave, ki jo igrate.

 • V primeru single stave lahko dogodke, ki so posebej označeni, vplačate samostojno.
 • V primeru kombinacijske stave morate izbrati najmanj 2 in največ 16 dogodkov.
 • V primeru sistemske stave morate izbrati najmanj 3 in največ 10 dogodkov.
 • Za tekmo in dogodke, ki se nanašajo nanjo, po njenem začetku ni več možen sprejem stav.
 • V primeru, da so stave na tak dogodek po katerem koli razlogu sprejete, se obravnavajo kot nične.

Prireditelj si pridržuje pravico, da kadarkoli zavrne vplačilo za posamezno stavo brez navedbe razloga.

 • Za rezultat tekme se upošteva samo rezultat v rednem delu tekme vključno s sodnikovim dodatkom.
 • V primeru, da se za rezultat dogodka upoštevajo tudi morebitni podaljški oz. kazenski streli, je to objavljeno na stavni listi.

Vse vaše stave si lahko ogledate svojem kontu, kjer v meniju Gibanje prometa izberete športne stave.

Osebno stavno listo oziroma Moj izbor si lahko ustvarite, če imate pri Športni loteriji odprt konto in ste prijavljeni s svojim uporabniškim imenom in geslom. Ustvarite in urejate ga lahko na dva načina: 

 • V meniju Stave v kategoriji Moje povezave izberite možnost Uredi Moj izbor. Tu si lahko na enostaven način poljubno izbirate in urejate prireditve, katere želite imeti v vašem izboru.
 • Na stavni listi se pred nazivom vsake prireditve nahaja zvezdica, ki služi izbiri prireditve za kategorijo Moj izbor. Prireditev dodate v rubriko Moj izbor tako, da kliknete na zvezdico, ki se po izboru obarva rumeno. Na podoben način lahko s klikom na rumeno zvezdico prireditev odstranite iz svojega izbora.

KOMBINACIJSKA STAVA
Kombinacijski listek je dobiten ko:

 • na kombinaciji ni nobenega dogodka, ki bi bil napačno napovedan. Višina dobitka je enaka zmnožku dobitnih kvot ter vplačila na kombinacijo
 • v primeru, da je bila ob vplačilu označena napoved “En zgrešen”,  in da na listku ni nobenega storniranega dogodka, je listek dobiten tudi v primeru enega napačno napovedanega tipa dogodka. Vrednost dobitka je v tem primeru enaka najmanj vplačilu v igro
 • v primeru, ko imate ponujeno predčasno izplačilo dobitka, katerega nato sprejmete in potrdite izplačilo.

SISTEMSKA STAVA
Dobitek na sistemski stavi je enak vsoti dobitkov dobitnih kombinacij tega sistema. Če so pravilno napovedani vsi dogodki, potem vam pripada maksimalni možni dobitek, minimalni dobitek pa dobite, ko je pravilno napovedana samo ena kombinacija sistema. Sistemski listek X/Y ima minimalni dobitek, če so pravilno napovedani rezultati vsaj na Y dogodkih. Višina dobitka je v tem primeru enaka dobitku na tej kombinaciji.

SISTEMSKA STAVA S FIKSOM
Sistemska stava s fiksom ima dobitek, če so pravilno napovedani vsi fiksni dogodki, hkrati pa je izpolnjen tudi pogoj za dobitek na sistemski stavi (kot zgoraj). V primeru, da je napačno napovedan vsaj en fiksni dogodek, potem nobena kombinacija v sistemu nima dobitka.

Vplačan stavni listek je dobiten ko:

 • je končan zadnji dogodek na stavnem listku in v primeru, da ni noben dogodek napačno napovedan se dobitek avtomatsko prišteje kot dobroimetje na vaš račun.
 • zahtevate in potrdite predčasno izplačilo dobitka na stavnem listku

Stavni listek si lahko ogledate v meniju Moj račun/promet stave.

Na voljo imate naslednje vrste stav:

 • Single stava  – stavite en dogodek (taki dogodki so posebej označeni).
 • Kombinacijska stava – stavite najmanj dva dogodka.
 • Sistemska stava – stavite najmanj tri in največ deset dogodkov, ki jih povežete v sistem.
 • Sistemska stava s fiksom – izberete si en ali več dogodkov, ki jih “fiksirate” ter zraven dodate še najmanj tri dogodke, ki bodo tvorili sistemsko stavo. Fiksirani dogodki so prisotni na vsaki vplačani kombinaciji.

Vsak dogodek na stavni listi vsebuje znak %, na katerega kliknete v primeru, če vas zanima kako v % na posamezne tipe v tem dogodku stavijo vsi naši uporabniki.

Primer prikaza na spletni strani:

Stava, ki je vplačana preko interneta, zahteva dvakratno potrditev, zato kasnejša stornacija ni možna.