Predčasno izplačilo dobitka

Če stavni listek vplačate preko konta, vam v primeru, ko še niso znani in potrjeni rezultati vseh dogodkov z listka,  lahko ponudimo možnost, da si listek predčasno izplačate. Pri tej storitvi vam na listku ponudimo v izplačilo ustrezno ovrednoten dobitek, ki se določi na podlagi dogodkov in njihovih kvot ter vplačila.

Pogoji za predčasno izplačilo dobitka na listku:

  • predčasno izplačilo je možno za kombinacijske listke (ne za sistemske listke), na katerih je končan vsaj en dogodek, ki je pravilno napovedan
  • predčasno izplačilo na listku ni možno, če se je katerikoli dogodek z listka že začel in še nima potrjenega rezultata
  • če je na listku katerikoli dogodek napačno napovedan, predčasno izplačilo dobitka ni na voljo

Kako vem če je predčasno izplačilo na voljo

Če je za vaš stavni listek na voljo predčasno izplačilo, je na pregledu konta ob listku prikazan gumb ,na katerem je napisan tudi ponujen znesek predčasnega izplačila dobitka.

Primer prikaza na kontu:

Z izbiro gumba se vam prikaže vsebina listka,

kjer s klikom na sprejmete ponujen znesek dobitka in si ga z dodatno potrditvijo nato predčasno izplačate.

Storitev predčasnega izplačila dobitka se vedno izvrši na zahtevo udeleženca in je po potrditvi ni mogoče več preklicati.