Znesek vplačila

Osnovna valuta za vsa vplačila v napovedi Colossus napovedi je funt (GBP). Za menjalni tečaj med valutama GBP in EUR se uporabijo podatki na spletni strani xe.com. Menjalni tečaj  za določeno vrsto napovedi se med sprejemanjem vplačil ne spreminja in je ves čas enak, takšen kot je bil ob začetku sprejemanja vplačil.

Osnovna cena vplačila ene kombinacije pri napovedih je 2,00 GBP. Velja pravilo, da vplačilo ene kombinacije za ceno 2,00 GBP predstavlja 1 enoto vplačila.

V Sloveniji se za vplačilu uporablja valute EUR, kar pomeni, da vplačilo kombinacije 2,00 EUR predstavlja ~ 0,86 enote vplačila (upoštevan menjalni tečaj EUR/GBP in pravilo 2 GBP = 1 enota). Na enak način še izračuna število enot za ostale zneske, ki so na voljo za vplačilo kombinacije: 0,20 EUR; 0,50 EUR ali 1,00 EUR.

V primeru, da napoved vsebuje samo eno kombinacijo, je znesek vplačila enak znesku cene kombinacije, v primeru sistemske napovedi pa je vplačilo enako zmnožku števila kombinacij in izbranega zneska vplačila na kombinacijo.

Maksimalen znesek vplačila v igro na posamezen listek znaša 250,00 EUR. Na vplačilo posamezne kombinacije se priračuna 10 % davek od srečk.