Izbira vplačila

Osnovna cena vplačila na kombinacijo je odvisna od vrste napovedi in znaša:

  • Solo, Dvojček, Trojček – 1,50 EUR
  • Petorček – 1,00 EUR
  • Super plus – 2,00 EUR

Osnovno ceno lahko povišate z večkratnikom, ki ga uredite tako, da spremenite številko večkratnika (npr. vplačate lahko 3 × 1,50 EUR, kar skupaj znaša 4,50 EUR)

Višina vplačila na kombinacijo je lahko različna od večkratnika osnovne cene, vendar se vedno zaokroži na 0,50 EUR. Želeni znesek vnesete tako, da v meniju izberete možnost »Vrednost« in v polje vpišite svoj znesek.

V primeru, ko je na listku več kombinacij, imate pri posameznih vrstah stave možnost izbire vplačila Flexi 50%Flexi 25% ali Flexi 10%, kar omogoča vplačilo kombinacije z nižjim zneskom (številka poleg Flexi pomeni delež osnovne cene vplačila kombinacije).
Pri tem velja omejitev, da končno vplačilo listka ne more biti nižje od osnovne cene kombinacije (v tem primeru določenega Flexi zneska ni možno izbrati). Vplačilo Flexi ni na voljo pri vrsti stave SOLO.