Napotki za pomoč

V nadaljevanju vam predstavljamo na katere opozorilne znake naj bodo igralci pozorni ob zaznavanju težav z zasvojenostjo, kako si pri tem lahko pomagajo sami in kje lahko poiščejo pomoč, ko so težave že večje in potrebujejo nasvet strokovnega svetovalca.

Napotki za odgovorno igranje:

  • Igranje naj bo v zabavo in veselje, in ne za osnovni vir zaslužka. 
  • Vsakdo lahko tudi izgubi. 
  • Igranje samo za zneske, ki si jih lahko privoščiš. 
  • Ne igrati za sposojen denar. 
  • Registrirani igralci lahko, po prijavi na svoj igralni račun, porabo sredstev omejijo s postavitvijo osebnih omejitev. 
  • Igranje po lastni presoji in odločitvah in ne pod pritiskom. 
  • Igranje v družbi, to naj ne bo edini način preživljanja prostega časa. 
  • Ne igrati, ko se soočaš z različnimi problemi kot npr. izgubo bližnjih, boleznijo ipd. 
  • Ne igrati v stanju zmanjšane prištevnosti, pod vplivom alkohola ali opojnih substanc.