Odgovorno igranje

Napotki za vaše odgovorno igranje:

  • Igranje naj vam bo v zabavo in veselje, in ne za osnovni vir zaslužka.
  • Zavedajte se, da vsakdo lahko tudi izgubi.
  • Igrajte samo za zneske, ki si jih lahko privoščite.
  • Ne igrajte za sposojen denar.
  • Spremljajte porabljena sredstva, pri tem pa vam nudimo tudi možnost, da si postavite osebne omejitve. To možnost najdete po prijavi na igralni račun v osebnih nastavitvah pod zavihkom “Omejitev vplačil”.
  • Igrajte po lastni presoji in odločitvah in ne pod pritiskom.
  • Igrajte v družbi, to naj ne bo edini način preživljanja prostega časa.
  • Ne igrajte, ko se soočate z različnimi problemi kot npr. izgubo bližnjih, boleznijo ipd.
  • Ne igrajte v stanju zmanjšane prištevnosti, pod vplivom alkohola ali opojnih substanc.
  • Izid iger je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali negotovega dogodka.