Navodila za vplačilo

KORAK 1Izbira žrebanja

V meniju si izberite vrsto žrebanja, za katerega želite napovedati svoje številke (oznaka 10/20 pomeni, da se iz množice 20-ih števil izžreba 10 števil).  Poleg vrste žrebanja se prikazuje čas do začetka naslednjega žrebanja.


KORAK 2Izbira števil

Iz množice števil izberite števila, za katere menite, da bodo izžrebana.
Izberete lahko:

  • žrebanje 10/20: najmanj eno in največ 10 števil
  • žrebanje 20/90: najmanj eno in največ 15 števil

Pri izboru števil lahko uporabite tudi gumbe s hitrimi napovedmi, ki se nahajajo pod števili:

  • “Zadnji listek” vam izbere enaka števila in sisteme, kot ste jih uporabili pri zadnjem vplačilu za izbrano vrsto žrebanja 
  • “Samodejni izbor” vam izbere naključnih osem števil
  • “Največkrat izžrebane” vam izbere osem največkrat izžrebanih števil
  • “Najmanjkrat izžrebane” vam izbere osem najmankrat izžrebanih števil

Z vklopom gumba Statistika si lahko pogledate kolikokrat so bila izžrebana posamezna števila v zadnjih 100 žrebanjih.

Nad števili so zapisane kvote za število napovedanih števil v kombinaciji. V kombinaciji je lahko največ osem števil. Kombinacija je dobitna, če so bila izžrebana vsa napovedana števila v kombinaciji.
Vrednost dobitka dobitne kombinacije je enaka zmnožku kvote za število napovedanih števil in vplačila na kombinacijo.

Znesek vplačila za posamezno kombinacijo je odvisen od skupnega vplačila in izbranih sistemov. Skupno vplačilo se enakomerno porazdeli med vse vplačane kombinacije.

Primer:

V primeru, da imate v kombinaciji 5 števil, je to ovrednoteno s kvoto 2.000.


KORAK 3Izbira sistemov

Ko izberete svoja števila,  imate na stavnem listku dve možnosti:

– Osnovni:  v tem primeru ni potrebna izbira nobenega sistema, saj se vam izberejo in vplačajo predefinirani sistemi. Spodaj na listku se vam prikazuje, koliko števil morate pravilno napovedati za dobitek in kakšni so dobitki.

– Izbira sistema:  v tem primeru lahko sami izberete, koliko števil želite, da je v vaših kombinacijah (sistemi), jih ustrezno označite ter nato na enak način kot zgoraj vplačate. Pri vseh sistemih, ki so vam na voljo, je v oklepaju navedeno število vseh kombinacij za posamezen sistem.

Primer:

Zgoraj smo napovedali 8 števil, vplačamo pa vse kombinacije s štitimi, petimi in osmimi števili (označimo sisteme 4/8, 5/8 ter 8/8). To pomeni, da moramo za minimalni dobitek pravilno napovedati vsaj 4 števila.


KORAK 4: Izbira vplačila ter števila žrebanj

Po izbiri sistemov vpišite znesek, katerega želite vplačati za vašo napoved. Vplačilo se enakomerno porazdeli med vse kombinacije oz. sisteme, ki so izbrani. Vplačilo na posamezno kombinacijo mora biti tolikšno, da zagotavlja minimalni dobitek na kombinaciji vsaj 0,01 EUR.

V primeru, da želite z napovedjo sodelovati v več zaporednih žrebanjih, izberite ustrezno število žrebanj.

Skupno vplačilo je enako zmnožku vplačila za eno žrebanje ter števila žrebanj. 


KORAK 5: Prikaz vrednosti dobitkov

Glede na izbrane sisteme ter višino vplačila se vam pod listkom prikažejo vrednosti morebitnih dobitkov za posamezno žrebanje glede na število pravilno napovedanih števil. V tabeli so navedene vrednosti dobitkov vseh dobitnih kombinacij za vse vplačane sisteme.

 Primer:

če vplačamo sisteme 4/8, 5/8 in 8/8 , prejmemo dobitek že za štiri pravilno napovedana števila. 


KORAK 6: Vplačilo in potrditev vplačila

Vašo napoved potrdite z gumbom Vplačaj, ki jo nato z gumbom Potrdi dokončno vplačate.
Vplačane napovedi si lahko pogledate v prometu svojega konta.