Dobitna napoved

Kdaj je napoved v igri Cifra plus dobitna?

To je odvisno od:

  • Koliko števil ste pravilno napovedali (je bilo izžrebanih)
  • Kateri sistemi so bili izbrani ob vplačilu

Vaša napoved je dobitna, če ste pravilno napovedali vsaj toliko števil, kot jih vsebuje vplačana kombinacija z najmanj števili (najmanjši vplačan sistem).

Primer 1:

Če v napovedi napoveste samo eno število, bo napoved dobitna, če bo napovedano število izžrebano.

Primer 2:

V napovedi napoveste dve števili in vplačate “Osnovni” listek s predefiniranimi sistemi. V tem primeru prejmete dobitek, če pravilno napoveste vsaj eno število, če pa pravilno napoveste obe števili, je dobitek ustrezno višji.

Primer 3:

V napovedi napoveste dve števili, izberete “Izbira sistema” in označite samo sistem 2/2. V tem primeru prejmete dobitek le, če ste pravilno napovedali obe števili. 

Primer 4:

V napovedi napoveste osem števil in vplačate “Osnovni” listek (vplačajo se predefinirani sistemi 5/8, 6/8, 7/8 in 8/8). V tem primeru prejmete dobitek, če pravilno napoveste vsaj pet števil.

Primer 5:

V napovedi napoveste osem števili izberete “Izbira sistema” in označite sistema 7/8 in 8/8. V tem primeru prejmete dobitek le, če ste pravilno napovedali vsaj 7 števil.