Pogosta vprašanja

V tej igri napovedujete izid virtualnega športnega dogodka, ki je prikazan kot simulacija poteka športnega tekmovanja na animiran način. V igro je vključenih šest različnih športov:

 • Nogomet
 • Speedway
 • Dirke psov
 • Kolesarji 
 • Dirke konj
 • Dirke avtomobilov

Možnost imate napovedovati različne tipe napovedi, ki jih lahko vplačate kot Single napoved ali pa jih v sistemski napovedi kombinirate z dogodki iz ostalih tekmovanj.

V ponudbi virtualnih športov je šest športnih disciplin, znotraj katerih tekme oz. dirke potekajo na vsake tri minute.
Pri vsakem športu odštevalnik časa prikazuje, koliko je še do začetka posamezne dirke/tekme, status “V ŽIVO”, pa pomeni, da prireditev pravkar poteka in si jo lahko ogledate v videu.

Znotraj vsakega športa imate na voljo pet različnih prireditev, ki se začenjajo s triminutnim razmikom. Z izbiro posamezne ure se prikaže ponudba izbrane dirke oz. tekme.

 Primer ponudbe za dirko Speedway:
 • Št.: Zaporedna številka tekmovalca
 • Naziv: 4 tekmovalci
 • Z: Kvota za zmago posameznega tekmovalca
 • Dvojček: Polja za določitev točnega vrstnega reda 1-2
 • Trojček: Polja za določitev točnega vrstnega reda 1-2-3  

SINGLE NAPOVED

V igri lahko vse vaše napovedi vplačate samostojno kot Single napoved. To pomeni, da ni potrebno, da na listek dodate več napovedi in jih vplačate kot kombinacijo, ampak zadošča, da katerokoli izbrano napoved vplačate samostojno. K izbrani napovedi enostavno vpišete znesek vplačila ter vplačajte.

Če imate na stavnem listku izbrane napovedi samo iz ene dirke (tekme), potem vse te napovedi lahko vplačate samo kot Single (ne morete jih kombinirati med seboj).

Kdaj je single napoved dobitna?

Single napoved je dobitna, če ste pravilno napovedali njen rezultat (neodvisen od vseh ostalih napovedi).


SISTEMSKA NAPOVED

Sistemsko napoved lahko vplačate v primeru, ko imate na stavnem listku napovedi iz dveh ali večih različnih dirk (tekem). V tem primeru lahko te napovedi medsebojno kombinirate. Število napovedi v kombinaciji je odvisno od števila različnih prireditev, iz katerih so le te izbrane.

Kdaj je sistemska napoved dobitna?

Sistemska napoved X/Y je dobitna, če je pravilno napovedanih najmanj napovedi, kjer so te napovedi iz različnih prireditev. Višina dobitka je odvisna od višine kvot ter zneska vplačila dobitnih kombinacij.

Dirke

Tu napoveste številko tekmovalca (označite kvoto), ki bo zmagal na dirki.

Tu napoveste številko tekmovalca (označite kvoto), za katerega menite, da bo dirko končal na 1. ali 2. mestu.

Tu napoveste številko tekmovalca (označite kvoto), za katerega menite, da bo dirko končal na 1., 2.  ali 3. mestu.

Tu napoveste tekmovalca, ki bo zmagal (izberite in označite kvadratek s številko 1) ter tekmovalca, ki bo dirko končal na 2. mestu (izberite in označite kvadratek s številko 2).

Tu napoveste in označite tekmovalca, ki bo zmagal (izberite in označite kvadratek s številko 1), tekmovalca, ki bo dirko končal na 2. mestu (izberite in označite kvadratek s številko 2) ter tekmovalca, ki bo dirko končal na 3. mestu (izberite in označite kvadratek s številko 3).

Nogomet

Tu napoveste zmagovalca tekme ali neodločen rezultat.
Tip 1 : zmaga prvonapisane ekipe
Tip 0 : neodločen rezultat na tekmi
Tip 2 : zmaga drugonapisane ekipe

Tu hkrati napoveste  zmagovalca tekme ali neodločen rezultat.
Tip 10 : zmaga prvonapisane ekipe ali neodločen rezultat
Tip 02 : neodločen rezultat ali zmaga drugonapisane ekipe
Tip 12 : zmaga prvonapisane ali drugonapisane ekipe

Tu napoveste ali bo na tekmi skupaj doseženih manj ali več kot 2,5 gola.
Tip 1 : na tekmi bo doseženih manj kot 2,5 gola
Tip 2 : na tekmi bo doseženih več kot 2,5 gola

Tu napoveste skupno število golov, ki bodo doseženi na tekmi.
Tip 0 : na tekmi ne bo doseženih golov
Tip 1 : na tekmi bo skupaj dosežen en gol
Tip 2 : na tekmi bosta skupaj dosežena dva gola
Tip 3 : na tekmi bodo skupaj doseženi trije goli
Tip 4 : na tekmi bodo skupaj doseženi štirje goli

Tu napoveste točen rezultat na tekmi.
Možni so naslednji tipi (rezultati):
1:0, 2:0, 2:1, 3:0, 3:1, 4:0, 0:0, 1:1, 2:2, 0:1, 0:2, 1:2, 0:3, 1:3, 0:4

Pri single napovedi napoveste rezultat natanko ene napovedi (napoveste enega zmagovalca dirke, točen vrstni red na dirki, vsoto golov na tekmi, …).

SESTAVA NAPOVEDI

Napovedi, ki so v ponudbi označene s kvoto: 

Napoved oddate tako, da v stolpcu pri izbrani napovedi označite kvoto, s čimer se ta napoved doda na napovedni listek.

Napoved Dvojček & Trojček:

Napoved Dvojček oddate tako, da pri tekmovalcu, za katerega menite da bo zmagal, v stolpcu Dvojček označite gumb s številko 1, za tekmovalca, ki bo končal na 2. mestu pa označite gumb s številko 2. Izbrano napoved s pomočjo gumba “Dodaj na listek” dodate na listek, kjer se ji izpiše tudi kvota. Enako vplačate tudi napoved Trojček.


VPLAČILO NAPOVEDI

Vplačilo posamezne (single) napovedi

V polje za izbiro zneska vpišite želen znesek vplačila ter z gumbom “Vplačaj” potrdite svojo napoved.
Nato se vam še enkrat izpiše vsebina napovedi, kjer jo s ponovno potrditvijo dokončno vplačate.

Vplačilo več single napovedi:

Na listek lahko hkrati dodate več napovedi, ki se lahko nanašajo na eno ali več prireditev (če se vse napovedi na listku nanašajo na eno prireditev, potem jih lahko vplačate le kot Single napoved).

Za vsako napoved lahko določite svoje vplačilo – vpišete znesek pri vsaki napovedi posebej,  ali pa spodaj v polju Single – vplačilo z vpisanim zneskom vsem napovedim določite enak znesek vplačila (glej sliko).

Z gumbom “Vplačaj” nato potrdite svoje napovedi in z dodatno potrditvijo dokončno vplačate. 

Sistemsko napoved lahko vplačate v primeru, če med seboj kombinirate napovedi iz različnih dirk oz. tekem.

Število napovedi, ki jih lahko kombinirate v kombinaciji, je pogojeno s številom dirk oz. tekem, iz katerih ste izbrali napovedi.

Npr.: Če so te iz treh dirk/tekem, potem lahko poleg singlov vplačate kombinacije s po dvema ter tremi napovedmi

Pri izbranih napovedih na listku, se spodaj izpišejo možni sistemi ter število kombinacij, ki jih vsebuje posamezen sistem. Izberite puščico na desni strani, da se vam odpre polje za vplačilo ter z vnosom zneska določite vplačilo za eno kombinacijo v sistemu, skupno vplačilo pa je enako zmnožku vašega vplačila ter števila kombinacij.

Oznaka sistema 2/3 pomeni, da vplačamo kombinacije s po 2 dogodkoma, ki sta iz različnih prireditev.

Primer:

Na listku so napovedi iz treh tekem/dirk, zato lahko vplačate sistemsko napoved 2/3 ter sistemsko napoved 3/3. Pri sistemu 2/3 je izbrano vplačilo na kombinacijo 2€ (8 komb, skupaj vplačilo 16€), pri sistemu 3/3 pa je vplačilo na kombinacijo 3€ (4 komb, skupaj vplačilo 12€). Skupno vplačilo za oba sistema tako znaša 28€.

Sistemska napoved X/Y je dobitna, če je pravilno napovedanih najmanj napovedi, kjer so te napovedi iz različnih prireditev. Višina dobitka je v tem primeru odvisna od števila dobitnih kombinacij.

Pri Dvojčku napovedujete točen vrstni red tekmovalcev, ki bosta dirko končala na 1. in 2. mestu.
Napoved oddate tako, da pri tekmovalcu, za katerega menite da bo zmagal, v stolpcu Dvojček označite gumb s številko 1, za tekmovalca, ki bo končal na 2. mestu pa označite gumb s številko 2. Svojo napoved z izbiro gumba “Na listek” dodate na listek, kjer se ji izpiše tudi kvota.


Pri Trojčku napovedujete točen vrstni red tekmovalcev, ki bodo dirko končali na 1., 2. in 3. mestu. Postopek dodajanja na listek je enak kot pri opciji Dvojček, le da morate tu izbrati tri tekmovalce.


Izbira več napovedi tipa Dvojček ali Trojček naenkrat:
Če želite hkrati vplačati več vrstnih redov tipa Dvojček, potem pri več tekmovalcih označite 1. in 2. mesto. Glede na število označenih, se preračuna število možnih vrstnih redov, ki jih z gumbom Na listek dodate na listek. Enak sistem je pri napovedi Trojček.

V napovedi (spodaj) vplačamo naslednjih 5 napovedi
tipa dvojček: 1-2, 1-4, 2-4, 3-2, 3-4.

V primeru, da se vam na listi pri določanju vrstnega reda pojavi rdeč krogec, potem vaša izbira ni ustrezna in takšnega vrstnega reda ni mogoče vplačati.

 • V primeru single napovedi, je ta dobitna, če je bila pravilno napovedana. Če ste z enim vplačilom hkrati napovedali več Single napovedi, so te neodvisne ena od druge. Skupni dobitek pri tem je enak vsoti posameznih dobitnih kombinacij.
 • V primeru sistemske napovedi (napovedi iz različnih tekmovanj), je  ta dobitna, če je pravilno napovedanih vsaj toliko napovedi iz različnih tekmovanj, kolikor to zahteva pogoj na sistemu (dobitna samo ena kombinacija sitema). Skupen dobitek na sistemski napovedi je vsota posameznih dobitnih napovedi v tem sistemu. V primeru, da igrate sistem 2/3 (imate dogodke iz treh tekmovanj, kombinirate pa jih po 2 skupaj), morate za minimalni dobitek pravilno napovedati vsaj dve napovedi iz dveh različnih tekmovanj.

V primeru dobitne napovedi se dobitek kot dobroimetje prišteje na vaš igralni račun.

Napoved, ki je vplačana preko interneta ali samopostrežnega terminala, zahteva dvojno potrditev, zato kasnejša stornacija ni možna.

Pomen oznak:

F – oznaka pomeni tekmovalca, ki ima največ možnosti za zmago na dirki

2F – pomeni tekmovalca, ki ima kot drugi največ možnosti za zmago na dirki

Forma – prikaz rezultata tekmovalca na zadnjih štirih dirkah

Primer

Forma 2144 pomeni, da je bil tekmovalec na zadnji dirki 4., na predzadnji 4., na predpredzadnji 1., itd.

Vse dirke in tekme si lahko ob času prireditve ogledate “v živo” na spletni strani, kjer se po koncu izpišejo rezultati z dobitnimi tipi in kvotami.

Vse rezultate pa si lahko ogledate tako, da v meniju izberete možnost “Rezultati”, kjer se v osnovnem prikazu prikaže seznam končanih tekem/dirk. Pri določeni tekmi/dirki se z izbiro gumba “>”  prikažejo rezultati vseh vrst napovedi z dobitnimi kvotami.

Na en napovedni listek lahko dodate največ 8 različnih napovedi naenkrat, katere lahko vplačate kot Single napovedi ali pa jih poljubno kombinirate v sistemske napovedi (če so izbrane napovedi iz različnih dirk/tekem). 

Dodatne omejitve pri vplačilu so:

 • Minimalno vplačilo na kombinacijo na napovednem listku je 0,09 €.
 • Maksimalno vplačilo na posamezen listek znaša 200,00 €.
 • Maksimalni dobitek na posamezno vplačano kombinacijo znaša 5.000,00 €.

Vplačila napovedi lahko vplačate preko: 

 • spletne strani e-stave.com
 • mobilne spletne strani
 • samopostrežnih terminalov

Za pravilen prikaz video tekme morate imeti na računalniku nameščeno zadnjo verzijo Adobe Flash predvajalnika (http://get.adobe.com/flashplayer/).

Predvajanje video vsebine (tekme) je med drugim odvisno tudi od hitrosti vaše internetne povezave, ter od drugih aplikacij, ki tečejo na vašem računalniku. Zaprite vse druge aplikacije, ter poizkusite ponovno.