Kategorije iger

Vseh iger ne moremo enačiti, kadar govorimo o morebitni nevarnosti za zasvojenost. V pomoč za lažje prepoznavanje kategorije igre, z vidika odgovornega igranja, so igre označene z določeno barvo.

Kategorije iger: 

igre ne zahtevajo posebnih opozoril
igre zahtevajo zmernost
igre zahtevajo zmernost in previdnost
igre zahtevajo zmernost in veliko mero previdnosti