Predčasno izplačilo

Po vplačilu napovedi preko igralnega računa, lahko za listek, ki že vsebuje rezultate nekaterih tekem in hkrati nobena tekma z listka ne poteka v živo, prejmete ponudbo predčasnega izplačila dobitka (odkup). Če ima napoved ponudbo predčasnega izplačila, je to vidno v pregledu igralnega računa, pri vplačani napovedi (znesek v zelenem okvirju).

Ponudbo lahko sprejmete v celoti ali deloma (minimalno 10% vrednosti listka ter nato za vsakih 10% večji delež, vse do celotne vrednosti listka). Ponudba avtomatično zapade, ko se prične naslednja tekma z listka.

Postopek predčasnega izplačila:

Na identifikaciji listka se prikaže gumb za predčasno izplačilo listka.

S klikom na gumb “Predčasno izplačilo” se odpre okno, kjer lahko izberete, kakšno izplačilo želite narediti:

  • CELOTNO IZPLAČILO LISTKA
    Če želite narediti celotno izplačilo listka, z drsnikom izberite celoten trak (100%) in kliknite gumb »Potrdi«. Po potrditvi se znesek predčasnega izplačila pripiše na vaš igralni račun. V tem primeru po prodaji niste več lastnik listka in vam v primeru, ko je listek po zaključni obdelavi dobiten, ne pripada noben dobitek.
  • DELNO IZPLAČILO LISTKA
    Če želite narediti delno izplačilo dobitka, z drsnikom označite ustrezen delež (od 10% do 90%) in kliknite gumb »Potrdi«. Po potrditvi se znesek predčasnega izplačila pripiše na vaš igralni račun. V tem primeru ste še vedno lastnik določenega deleža napovedi, za katerega niste opravili predčasnega izplačila. Če je ta napoved na listku, na koncu, po obdelavi, dobitna, vam glede na preostali lastniški delež, pripada ustrezen sorazmeren del dobitka.