Pogosta vprašanja

V igri Cifra Plus napovedujete števila, za katera menite, da bodo izžrebana iz določene množice števil. Napovedana števila sestavljajo eno ali več kombinacij, katere so ovrednotene s pripadajočo kvoto.

Oznaka 10/20 pri žrebanju pomeni, da se iz množice števil od 1 do 20 naključno izžreba 10 števil.

Kvote v tabeli predstavljajo »vrednost« kombinacije v odvisnosti od števila števil, ki jih le ta vsebuje (največ 8).

Največje število napovedanih števil je odvisno od vrste žrebanja :

  • Žrebanje 10/20: najmanj eno in največ 10 števil
  • Žrebanje 20/90: najmanj eno in največ 15 števil

V vsaki napovedi, kjer napoveste več kot eno število imate možnost vplačati sistem, kar pomeni, da boste vplačali več kombinacij hkrati. Pri vsakem sistemu imate označeno koliko kombinacij vsebuje, v eni napovedi pa lahko označite in vplačate poljubno število sistemov.
V primeru, da napoveste več kot 8 številk, lahko vplačate samo sistemsko napoved.

V tem primeru ste v svoji napovedi izbrali 7 različnih števil, vplačali pa boste vse kombinacije s po tremi števili izmed teh sedmih števil, kar skupaj nanese 35 različnih kombinacij.
Vplačan sistem bo dobiten, če bodo izžrebana vsaj tri števila izmed sedmih napovedanih – v tem primeru bo dobitna ena kombinacija. V primeru večjega števila pravilno napovedanih števil bo dobitnih več kombinacij in dobitek bo ustrezno višji.

Napoved je dobitna, če ima dobitno vsaj eno napovedno kombinacijo.

  • V primeru, da vplačate le eno kombinacijo, ki vsebuje vsa napovedana števila (npr. 7/7), boste prejeli dobitek samo v primeru, ko so bila izžrebana vsa napovedana števila.
  • V primeru sistemske napovedi mora biti izmed vaših napovedanih števil izžrebano vsaj toliko števil, kot jih vsebuje sistem z najmanjšo kombinacijo (npr. če so vplačani sistemi 2/7, 4/7 ter 7/7, boste prejeli dobitek že pri dveh pravilno napovedanih številih). Če je pravilno napovedanih več števil, bo posledično dobitnih več kombinacij in s tem bo skupni dobitek višji.

Napoved, ki je vplačana preko igralnega računa zahteva dvojno potrditev, zato kasnejša stornacija ni mogoča.

Vplačilo:

Minimalno vplačilo za posamezno napoved je 0,50 EUR in se v primeru več vplačanih kombinacij poveča do zneska, ki za posamezno kombinacijo zagotavlja dobitek vsaj 0,01 EUR.
Maksimalno vplačilo na eno napoved je omejeno na 250 EUR.

Dobitek:

Maksimalni dobitek, ki ga lahko prejmete za eno napoved v enem žrebanju, znaša 300.000 EUR.