Vrste stav

Pri vplačilu stav v živo lahko izbirate med tremi vrstami stav:

Single

Na stavni listek lahko dodate več dogodkov (tudi iz iste tekme), kjer se vsak dogodek vplača posebej. Skupno plačilo se enakomerno porazdeli med vse dogodke, ki so na listku. Minimalno plačilo na en dogodek znaša 0,50 EUR (vključen davek od srečk).
Listek ima dobitek, če je vsaj en dogodek na listku pravilno napovedan. Skupna vrednost dobitka na listku je enaka vsoti dobitkov vseh posameznih dobitnih dogodkov (zmnožek kvote dogodka in vplačila na dogodek).

Kombinacija

V tem primeru lahko na stavni listek dodate samo dogodke iz različnih tekem (max 16), ki jih vplačate kot eno kombinacijo. Kvote na dogodkih se zmnožijo med seboj v skupno kvoto, na podlagi katere se izračuna dobitek (zmnožek skupne kvote in vplačila). Minimalno vplačilo na kombinacijo znaša 0,50 EUR (vključen davek od srečk).
Listek je dobiten, če so vsi dogodki pravilno napovedani. Vrednost dobitka je enaka zmnožku kvot in vplačila na kombinacijo.

Sistem

Sistemska stava je sestavljena iz več kombinacijskih stav hkrati (max 10 dogodkov). Po izbiri dogodkov izberite ustrezen sistem in vplačilo (min 0,10€ na kombinacijo in 0,50€ na listek vključno z davkom od srečk) ter potrdite stavo.
V kolikor želite, da je kateri izmed dogodkov prisoten na vseh kombinacijah, ga lahko označite kot fiksen dogodek (F). Podobno nato izberite sistem in vplačajte stavo.
Vrednost dobitka na sistemski stavi je enaka vsoti dobitkov dobitnih kombinacij tega sistema.