Predčasno izplačilo dobitka

Ta storitev omogoča, da je lahko za vplačan stavni listek, v primeru, ko še niso znani in potrjeni rezultati vseh dogodkov z listka, podana ponudba za predčasno izplačilo dobitka. Znesek ponudbe se določi na podlagi vrednosti vplačila, vplačanih dogodkov in njihovih kvot.

Storitev predčasnega izplačila dobitka se vedno izvrši na zahtevo udeleženca in je po potrditvi ni mogoče več preklicati.

Predčasno izplačilo dobitka ni nujno omogočeno na vseh vplačanih listkih (ni obveza prireditelja) – za ponudbo mora izpolnjevati določene pogoje, napisane spodaj.

Pogoji, pri katerih se lahko ponudi predčasno izplačilo dobitka

Predčasno izplačilo se lahko ponudi:

  • za vse kombinacijske listke (ne pa tudi za sistemske listke), na katerih je končan vsaj en dogodek, ki je pravilno napovedan, hkrati pa se noben drug dogodek na listku še ni začel oz. še nima potrjenega rezultata.
  • za določene prireditve in določene stavne možnosti tudi med samim potekom dogodka. Pri tem dodatno velja:
    • v primeru, da je na listku dogodek, ki je izvzet iz nabora izbranih prireditev oz. stavnih možnosti, se za ta listek predčasno izplačilo v živo ne ponudi;
    • v kolikor je na listku dogodek, ki je prekinjen ali zanj trenutno in ni na voljo kvota v živo, za ta listek ponudba predčasnega izplačila ni na voljo;
    • v primeru, da je dogodek že končan, rezultat pa še ni uradno potrjen, potem ponudba predčasnega izplačila ni na voljo;
    • minimalni znesek predčasnega izplačila je odvisen od vplačila in kvot v živo na igranih dogodkih. V kolikor je izračunana ponudba nižja, se predčasno izplačilo ne ponudi.

Če je na listku dogodek, ki je bil napačno napovedan, je listek nedobiten.

Postopek potrditve predčasnega izplačila

LISTEK VPLAČAN NA PRODAJNEM MESTU
Listek, ki ste ga vplačali na prodajnem mestu ali na terminalu, morate najprej dodati v mobilno aplikacijo E-STAVE. V primeru, ko bo za listek na voljo ponudba za predčasno izplačilo, boste prejeli  obvestilo z vrednostjo ponudbe.

V aplikaciji nato poiščete listek, kjer se vam pri identifikaciji prikaže gumb »ZAHTEVA ZA IZPLAČILO« z izpisanim zneskom ponudbe. Če ne uporabljate aplikacije, lahko enako naredite z identifikacijo listka na računalniku, telefonu ali na spletni strani.

S klikom na ta gumb sprejmete ponudbo, ki jo morate še dodatno potrditi, pri čemer se znesek ponudbe še enkrat sistemsko preveri. Če v tem času ni prišlo do spremembe kvot na igranih dogodkih in posledično nižjega zneska ponudbe se ponudba sprejme, listek postane dobiten in kot dobitek se SHRANI potrjeni dobitek. Ta dobitek se ne spreminja ne glede na kasnejše rezultate dogodkov, ki ob vaši potrditvi še niso imeli končnega rezultata.

POZOR
Po potrditvi se z originalnim stavnim listkom (ga morate nujno hraniti) odpravite na prodajno mesto, kjer vam bodo izplačali potrjen dobitek (dobitek se ne izplača v mobilno aplikacijo). Če zahteve predčasnega izplačila ne potrdite sami, vam na prodajnem mestu dobitka ne morejo izplačati.

LISTEK VPLAČAN NA SPLETNEM IGRALNEM RAČUNU
V pregledu igralnega računa imate pri listkih, za katere je na voljo predčasno izplačilo, ob listku prikazan gumb z izpisanim zneskom ponudbe.

Če uporabljate mobilno aplikacijo, boste o spremembi ponudbe obveščeni preko obvestila v aplikaciji.

S klikom na identifikacijo listka se vam prikaže njegova vsebina.

S klikom na ta gumb sprejmete ponudbo, ki jo morate še dodatno potrditi, pri čemer se znesek ponudbe še enkrat sistemsko preveri. Če v tem času ni prišlo do spremembe kvot na igranih dogodkih in posledično nižjega zneska ponudbe se ponudba sprejme, listek postane dobiten in kot dobitek se pripiše potrjeni dobitek. Dobitek se ne spreminja ne glede na kasnejše rezultate dogodkov, ki ob vaši potrditvi še niso imeli končnega rezultata.