Opis igre TOP 5

V Igri TOP 5 se izmed 20 števil zaporedno izžreba 15 števil, pri čemer se upošteva vrstni red izžrebanih števil. V vsakem žrebanju sta dve izžrebani števili naključno označeni kot bonus števili (označeni z modro barvo).

Žrebanje poteka avtomatsko s pomočjo računalnika, vsako minuto, 24 ur na dan (24/7). 

SODELOVANJE V IGRI

V igri sodelujete tako, da izberete in vplačate najmanj 5 števil, kar predstavlja eno kombinacijo. V primeru, ko izberete več kot pet števil naenkrat (max. 12), boste vplačali sistemsko kombinacijo, katera je sestavljena iz kombinacij s po petimi različnimi števili.

DOBITNA NAPOVED

V igri je dobitna tista kombinacija:

  • v kateri je med 15-imi izžrebanimi števili vseh pet števil, ki so napovedana v kombinaciji;
  • v kateri med 15-imi izžrebanimi števili ni nobenega števila, ki je napovedano v kombinaciji

Višina dobitka je odvisna od koraka žrebanja na katerem so izžrebana vsa napovedana števila v kombinaciji, od bonus števil znotraj izžrebane kombinacije oziroma primera, ko nobeno izmed napovedanih števil v kombinaciji ni bilo izžrebano.
Vrednost dobitka napovedane kombinacije je enaka zmnožku pripadajoče kvote za korak žrebanja, pri katerem je vplačana napovedana kombinacija postala dobitna, in zneska vplačila za to kombinacijo. Če dobitna kombinacija vsebuje obe izžrebani bonus števili, se vrednost dobitka te kombinacije podvoji.

V primeru sistemskega listka je skupni dobitek enak vsoti dobitkov posameznih dobitnih kombinacij.

Tabela kvot za korak žrebanja, pri katerem napovedana kombinacija postane dobitna:

Korak žrebanjaKvota
51.000
6150
750
825
914
108
115
123
132
141,5
151
nobena izžrebana1.000