Dobitna napoved

Kdaj je napoved v igri Cifra plus dobitna?

Napoved v igri Cifra plus je dobitna, če ste pravilno napovedali vsaj toliko števil, kot jih vsebuje vplačana kombinacija z najmanj števili (najmanjši vplačan sistem).

Primer 1:

Če v napovedi napoveste samo eno število, bo napoved dobitna, če bo napovedano število izžrebano.

Primer 2:

V napovedi napoveste dve števili in označite samo sistem 2/2. V tem primeru prejmete dobitek le, če ste pravilno napovedali obe števili. 

Primer 3:

V napovedi napoveste osem števil in označite sisteme 5/8, 6/8, 7/8 in 8/8). V tem primeru prejmete dobitek, če pravilno napoveste vsaj pet števil.

Primer 4:

V napovedi napoveste osem števili označite sistema 7/8 in 8/8. V tem primeru prejmete dobitek le, če ste pravilno napovedali vsaj 7 števil.