Sklad za dobitke

Sklad za posamezno vrsto napovedi se oblikuje od skupne vrednosti vplačil za to vrsto napovedi pri vseh sodelujočih prirediteljih.

Sklad za dobitke za posamezno vrsto napovedi znaša:

  • 83,65% za napovedi Solo (zmaga, mesto),
  • 71,55% za napovedi Dvojček (točno, mešano, med tri),
  • 69,00% za napovedi Trojček in Trojček točno,
  • 63,10% za napoved Štiri Plus,
  • 65,30% za napoved Super Plus,
  • 64,30% za napoved Petorček.