Kodeks

Športna loterija (prireditelj) kot nosilka Standardov odgovornega prirejanja iger na srečo organizacij WLA (World Lottery Association) in EL (European Lotteries), v okviru in na podlagi teh načel sprejema

KODEKS DRUŽBENO ODGOVORNEGA
PRIREJANJA IGER NA SREČO

1. Uvodne določbe

Družbeno odgovorno prirejanje iger na srečo predstavlja del družbene odgovornosti prireditelja iger na srečo in pomeni vzpostavljanje ravnovesja med dobičkom, pričakovanji in željami igralcev ter med vzdrževanjem javnega reda, predvsem preprečevanjem zasvojenosti z igrami na srečo in  uveljavljanjem zaščite občutljivih skupin.

Odgovorno igranje pomeni igranje za zabavo in na način, ki ne ogroža posameznikove socialne ali finančne blaginje.

Prireditelj se s kodeksom zavezuje k:

 • odgovornemu odnosu do igralcev iger na srečo;
 • odgovornemu odnosu do prodajalcev iger na srečo;
 • odgovornemu razvoju obstoječih in novih storitev in produktov;
 • odgovornemu tržnemu komuniciranju;
 • izobraževanju zaposlenih na temo odgovornega prirejanja iger na srečo;
 • Izpolnjevanju zahtev standarda odgovornega prirejanja EL/WLA

2. Osnovni cilji družbeno odgovornega prirejanja iger na srečo

1. Vzdrževati kontinuiteto javnega reda, integritete in boja proti nelegalnem igranju in finančnim nepravilnostim, kot jih definira Evropsko pravo.
2. Identificirati najboljše prakse odgovornega prirejanja iger v loterijskem sektorju.
3. Omogočiti, da postane odgovorno prirejanje iger integralni del vsakodnevnega poslovanja, tako da se zmanjša morebitne negativne posledice v družbi.
4. Določiti jasna pravila v poslovanju, da se zagotovi:

 • izvajanje zakonodaje in obveznosti, ki izhajajo iz nje;
 • izvajanje ukrepov za varstvo mladoletnikov;
 • razvoj ustreznih praks, ki upoštevajo relevantne informacije in raziskave;
 • onemogočanje posojilnih služb;
 • samoprepoved igranja preko interneta in drugih telekomunikacijskih sredstev;
 • varno in odgovorno igranje preko digitalnih platfom in samopostrežnih terminalov;
 • varstvo igralcev zoper zasvojenost;
 • odgovorno tržno komuniciranje;
 • ukrepe za varstvo igralcev, zasvojenih z igranjem iger, ki jih ponuja prireditelj.

3. Uporaba kodeksa

Kodeks odgovornega igranja se uporablja kot dopolnitev zakonodaji in kot interni akt prireditelja predstavlja višje standarde ravnanja in varovanja udeležencev iger na srečo.

Kodeks je akt samo regulative in se uporablja na vseh področjih poslovanja in oglaševanja prireditelja, razen če v kodeksu ni drugače navedeno.

Prireditelj je zavezan vsem predpisom, ki neposredno ali posredno vplivajo na poslovanje družbe ali varstva igralcev kot potrošnikov.

Poslovanje poteka finančno transparentno in družbeno odgovorno. Prireditelj je zavezan k zastopanju in delovanju v smeri odgovornega igranja.

Ljubljana, april 2023

Tomo Šeme                 Luka Steiner
član uprave                  predsednik uprave