Osnovno o igri

V posameznem žrebanju igre Cifra Plus napovedujete števila, za katera menite, da bodo izžrebana iz določene množice števil (oznaka žrebanja 10/20 pomeni, da se iz množice števil od 1 do 20 naključno izžreba 10 števil.).
Vaša napovedana števila sestavljajo eno ali več kombinacij, katere so ovrednotene s pripadajočo kvoto. Kvote za število napovedanih števil v kombinaciji so zapisane pri vsakem žrebanju (spodaj so prikazane kvote za žrebanje 10/20).

Kombinacija, katera je lahko sestavljena iz največ osmih števil, je dobitna, če so bila izžrebana vsa napovedana števila v kombinaciji. Vrednost dobitka dobitne kombinacije je enaka zmnožku kvote za število napovedanih števil in vplačila na eno kombinacijo.
V primeru, ko na napovednem listku vplačate več kombinacij (označenih imate več sistemov), se vaše vplačilo razdeli na vse vplačane kombinacije (vaše vplačilo predstavlja vplačilo na kombinacijo samo v primeru, ko vplačate eno kombinacijo – recimo sistem 8/8).

Primer listka z označeno eno kombinacijo (sistem 8/8) in več kombinacijami.

Primeri dobitkov pri žrebanju 10/20:

  • Napovedali ste samo eno število in vplačali sistem 1/1. Med izžrebanimi števili je bilo tudi vaše napovedano število in tako vam pripada dobitek v vrednosti vplačila × kvota 1,8.
  • Napovedali ste tri števila in vplačali samo sistem 3/3. Med izžrebanimi števili so bila vsa tri vaša števila in tako vam pripada dobitek v vrednosti vplačila × kvota 7,2.
  • Napovedali ste osem števil in vplačali samo sistem 8/8. Med izžrebanimi števili je bilo vseh vaših osem števil in tako vam pripada dobitek v vrednosti vplačila × kvota 1.500.

Primer izračuna dobitka na listku, kjer je označenih več sistemov:
Na spodnjem listku je napovedanih 6 števil in označeni sistemi 4/6 (15 kombinacij), 5/6 (6 kombinacij) ter 6/6 (1 kombinacija). Skupaj je tako vplačanih 22 različnih kombinacij, za katere je izbrano vplačilo 2,20 EUR. Iz tega sledi, da je vplačilo na kombinacijo enako 2,20/22 = 0,10€

listek za žrebanje 10/20
  • 3 ali manj pravilna – listek nima dobitka (min sistem 4/6),
  • 4 pravilna – dobitna je 1 komb. s štirimi števili; vrednost dobitka: 0,10€ × 15 = 1,50 €,
  • 5 pravilnih – dobitna je 1 komb. s petimi števili in 5 komb. s štirimi števili; vrednost dobitka: 1 × 0,10€ × 40 + 5 × 0,10€ × 15 = 11,50€,
  • 6 pravilnih – dobitne so vse vplačane kombinacije; vrednost dobitka: 1 × 0,10€ × 120 + 6 × 0,10€ × 40 + 15 × 0,10€ × 15 = 58,50€

Maksimalni dobitek v igri (300.000,00 EUR)
Največji dobitek v igri lahko najbolj enostavno prejmete v različici žrebanja 20/90, v primeru, ko ste napovedali osem števil, vplačali znesek 1,50 € in na listku označili samo sistem 8/8, pri čemer so bila vsa vaša števila tudi izžrebana.
V tem primeru vam pripada dobitek v vrednosti 1,50 € × 200.000 = 300.000,00 €.

kvote za žrebanje 20/90