Sklad

Če ni drugače dodatno opredeljeno pri posamezni napovedi je sklad za dobitke odvisen od vrednosti prejetih vplačil. Skladu za dobitke so lahko dodani prenosi skladov predhodnih krogov ter sredstva, ki zagotavljajo garantiran sklad.
Sklad za dobitke sestavljata:

  • Zmagovalni sklad – kombinacije, ki imajo pravilno napovedane tipe vseh tekem,
  • Tolažilni sklad  – kombinacije, ki nimajo pravilno napovedanih tipov pri vseh tekmah , a zadoščajo pogojem za dobitek, ki je določen za posamezno napoved.

V primeru, da niso bile odigrane in zaključene vse tekme z napovedne liste, se za dobitke v Zmagovalnem in Tolažilnem skladu ne upoštevajo garantirani zneski ali morebitni prenosi iz prejšnjih krogov. Vrednost dobitkov se v tem primeru izračuna samo na podlagi vplačil v to napoved, pri čemer se v sklad za dobitke lahko zagotovi dodatna sredstva.