Gol napoved

 • Gol napoved je igra, v kateri napovedujete število doseženih golov na tekmah, ki so objavljene na gol listi.
 • Na listi se nahaja 5 tekem (nogomet, hokej).
 • Gol lista je objavljena na spletnih straneh www.e-stave.com, terminalih, mobilni spletni strani, teletekstu, vplačilnih mestih in v časopisu Top šport.
 • Tekme so na gol listi označene s številkami od 1 do 5.
 • Prva ekipa v navedenem paru velja za domačo ekipo (D), ne glede na kraj tekmovanja, druga pa za gostujočo ekipo (G).
 • Na gol listi so objavljeni tudi podatki o datumu tekme in času sprejema napovedi.
 • V igri napovedujete število doseženih golov domače in gostujoče ekipe.
 • Napoveste lahko od 0 do šest in več (6+) golov.
 • Za vsako tekmo morate napovedati vsaj en izid, kar predstavlja eno kombinacijo.
 • Cena vplačila za posamezno kombinacijo znaša 0,09 EUR.

Število napovedanih kombinacij izračunate na naslednji način:

 • Vzemimo primer, da za domačo ekipo napoveste, da bo dosegla 1 ali 2 zadetka (dve različni možnosti), in da bo gostujoča ekipa dosegla 0 ali 1 zadetek (tudi dve možnosti), s tem ste napovedali 4 kombinacije možnih izidov na tekmi: 1:0, 2:0, 1:1 in 2:1.
 • Skupno število kombinacij gol napovedi dobite tako, da med seboj zmnožite števila kombinacij posameznih tekem.
 • Na listku so tekme označene s številkami od 1 do 5, znotraj vsake tekme sta navedeni domača ekipa (D) in gostujoča ekipa (G).
 • Pri vsaki ekipi vpišete število golov, kolikor menite, da jih bo ekipa dosegla na tekmi.
 • Zmnožek števila napovedi za obe ekipi je število kombinacij za ta par.

Primer izpolnitve listka za ponudbo s petimi tekmami:

Prva tekma (1)
 • domača ekipa bo dosegla 1, 2 oz. 3 zadetke (3 možnosti)
 • gostujoča ekipa bo dosegla 0 ali 1 zadetek (2 možnosti)

Število kombinacij prvega para je 6 (3×2)

Druga tekma (2)
 • domača ekipa bo dosegla 2 oz. 3 zadetke (2 možnosti)
 • gostujoča ekipa bo dosegla 1 zadetek  (1 možnost)

Število kombinacij drugega para je 2 (2×1) 

Tretja tekma (3)
 • domača ekipa bo dosegla 6+ zadetkov (1 možnost)
 • gostujoča ekipa bo dosegla 0 zadetkov (1 možnost)

Število kombinacij tretjega para je 1 (1×1) 

Četrta tekma (4)
 • domača ekipa bo dosegla 1, 2, 3 oz. 4 zadetke (4 možnosti)
 • gostujoča ekipa bo dosegla 0 ali 1 zadetek (2 možnosti)

Število kombinacij četrtega para je 8 (4×2) 

Peta tekma (5)
 • domača ekipa bo dosegla 0 oz. 1 zadetek (2 možnosti)
 • gostujoča ekipa bo dosegla 1, 2 oz. 3 zadetke (3 možnosti)

Število kombinacij petega para je 6 (2×3)

Skupno število kombinacij na listku je 6x2x1x8x6 = 576.

Po vplačilu prejmete izpisani listek Gol napovedi.

 • Na internetu, mobilni spletni strani ali terminalu izpolnite simuliran obrazec, tako da označite polja s številom golov, kolikor menite, da jih bo dosegla posamezna ekipa.
 • Izpolnjen listek si v informativne namene lahko natisnete.
 • Sklad za dobitke v vsakem krogu znaša 65% od vplačil.
 • V primeru, da v posameznem krogu ni kateregakoli dobitka, se znesek za ta dobitek prenese v naslednji krog, v sklad za prve dobitke.

Za dobitek morate pravilno napovedati vsaj tri izide izmed petih.

 • glavni dobitek: pravilno napovedani rezultati vseh petih tekem 
 • drugi dobitek: pravilno napovedani rezultati štirih tekem 
 • tretji dobitek: pravilno napovedani rezultati treh tekem 

V primeru, da posamezna tekma iz liste ni bila odigrana do 24:00 ure naslednjega dne (šteto po zaključku sprejemanja vplačil za krog), se šteje da je bila neodigrana.

V tem primeru se za pravilni rezultat zaporedno prve/druge neodigrane tekme iz liste upošteva rezultat prve/druge zaporedno odigrane tekme iz liste.

V primeru, da so bile v posameznem krogu neodigrane tri ali več tekem, potem prireditelj razveljavi ta krog in udeleženec ima pravico do vračila plačanega zneska. 

V primeru, da vplačate listek z več kombinacijami, vam v primeru, da pravilno napoveste vsaj tri tekme, pripada več različnih dobitkov. Število dobitkov je odvisno od števila označenih rezultatov na posamezni tekmi.

Primeri:

Pravilno so napovedani trije rezultati (1:1):

V tem primeru vam pripada toliko dobitkov 3, kolikor je vplačanih kombinacij na tekmah, ki nista pravilno napovedani. Recimo da so bili na vseh 5-ih tekmah pravilni rezultati 1:1. Pravilno so napovedani prvi trije rezultati, zadnja dva sta napačna. Skupaj vam pripada 12 dobitkov 3 (4 * 3 – število označenih kombinacij na zgrešenih tekmah)

Pravilno so napovedani štirje rezultati (1:1):

V tem primeru imate na vašem listku lahko dobitke reda štiri in tri.

 • število dobitkov 4 je enako številu kombinacij na zgrešeni tekmi. V spodnjem primeru je to število kombinacij na zgrešeni, peti, tekmi. To pomeni, da vam pripadajo trije dobitki reda 4.
 • število dobitkov 3 je enako zmnožku označenih nedobitnih kombinacij na zadetih tekmah ter kombinacij na nezadetih tekmah. V spodnjem primeru vam tako pripada 30 dobitkov reda 3.
 • V primeru, da ste stavili preko svojega konta, se vam dobitki nakažejo na vaš konto. Zahtevek za izplačilo na TRR lahko izvedete preko interneta, wap-a ali terminala, po prijavi v opciji “Izplačilo”.
 • Če ste stavili na katerem od vplačilnih mest, so dobitki do vključno 2.000 EUR izplačljivi na vplačilnih mestih. Vsi dobitki pa so izplačljivi na sedežu Športne loterije d.d., Dunajska 22, Ljubljana, vsak delavnik med 8. in 12. uro.
 • Pri izplačilu ali nakazilu dobitka, ki je obdavčen, se vrednost dobitka zmanjša za znesek 15% davka od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo.
 • Vrednost dobitka, do katerega se davek ne plačuje je 299,99 EUR.
 • Rok za izplačilo dobitka za posamezni listek zastara v roku 67 dni po zadnjem odigranem dogodku na listku.

Gol napoved lahko igrate:

 • Na stavnih mestih: Pošta, bencinski servisi Petrol in OMV, trafike 3DVA, stavnice. Podroben seznam stavnih mest si lahko ogledate tukaj.
 • Na spletnem naslovu: www.e-stave.com.
 • Preko mobilne spletne strani – vpišite v svoj mobilni telefon e-stave.com (stran deluje na napravah z operacijskim sistemom iOS ter Android) 
 • Na samopostrežnih terminalih, kjer lahko vplačate z gotovinskim vplačilom ali preko konta, odprtega pri Športni loteriji. Seznam mreže terminalov si lahko ogledate tukaj