Nakup listka

DIREKTEN NAKUP LISTKA:

V primeru, da želite listek kupiti in ste zadovoljni s prodajno ceno ter imate na kontu dovolj sredstev, je postopek sledeč:

  • Pri izbranem listku na borzi izberite gumb 
  • Prikaže se vam identifikacija listka, kjer izberite gumb 
  • S klikom na ta gumb se vam prikažejo podrobnosti o prodaji (cena prodaje)
  •  S klikom na gumb “Potrdi” boste listek nepreklicno kupili.

Po uspešni potrditvi se vam stanje na kontu ustrezno zniža, listek pa se zapiše na vašem kontu (pod postavko “Nakup/prodaja borze listkov“).

PRODAJALEC SPREJME VAŠO PONUDBO:

ODDAJA PONUDBE:

Če vam je listek zanimiv za nakup, vendar vam je prodajna cena previsoka, lahko oddate svojo ponudbo za izbran listek tako, da na pregledu “ponudbe listkov” izberete gumb “Nakup“. Prikaže se vam identifikacija listka, kjer izberete gumb “Oddaj ponudbo“. Odpre se vam novo okno, kjer v polji:

  • Ponudba – vpišete znesek, ki ga želite ponuditi za izbran listek (mora biti nižji od prodajne cene listka ter višji od do zdaj najboljše ponudbe)
  • Veljavnost ponudbe do vpišete rok prodaje(dan, ura, minuta), do kdaj je vaša ponudba aktivna. Po preteku roka prodaje se ponudba umakne. 

S klikom na gumb Potrdi potrdite vašo ponudbo, s čimer se na vašem kontu rezervira znesek, ki ste ga navedli v ponudbi (postavka rezervirana sredstva borze). V primeru, da na kontu nimate dovolj sredstev, ponudbe ne morete oddati. Ponudbo lahko kadarkoli spremenite (popravite datum in znesek) ali umaknete.

PRODAJALEC SPREJME PONUDBO:

Če prodajalec sprejme vašo ponudbo, se izvrši prodaja in stavni listek se zapiše na vaš konto. Sredstva, ki so bila rezervirana za nakup tega listka, se znižana za morebitne transakcijske stroške prenesejo na prodajalčev konto.