Napoved 12

Napoved 12 je napovedna igra, ki se prireja v okviru igre PRVE STAVE, v kateri udeleženec napoveduje tipe končnih izidov tekem, objavljenih na napovedni listi. Pri vsaki tekmi so navedeni podatki o športu, prireditvi, njenem začetku ter statistika.

Vsaka prvo navedena ekipa v tekmovalnem paru se upošteva za domačo ekipo, drugo navedena ekipa pa za gostujočo ekipo, pri čemer kraj tekmovanja ni pomemben. Tip 1 pomeni zmago domače ekipe, tip 0 neodločen izid in tip 2 zmago gostujoče ekipe.

Pri vsaki tekmi morate napovedati najmanj en tip (1, 0 ali 2). V primeru, da vsaj na eni tekmi označite dva (10, 02, 12) ali tri (102) tipe, boste vplačali sistemsko napoved.

TipPomen tipa
1zmaga gostitelja (prvo navedene ekipe)
0neodločen rezultat
2zmaga gosta (drugo navedene ekipe)
10zmaga gostitelja ali neodločen rezultat
02neodločen rezultat ali zmaga gosta
12zmaga gostitelja ali zmaga gosta
102vsi možni rezultati dogodka

Za eno kombinacijo šteje napoved enojnih tipov vseh 12-ih tekmovalnih parov. Cena plačila ene kombinacije je 0,50 EUR.
Pri sistemski napovedi je število napovedanih kombinacij enako zmnožku števila označenih tipov pri posameznih tekmah. Cena plačila je v tem primeru enaka zmnožku števila vseh kombinacij ter cene ene kombinacije. 

Pri vsaki od tekem z napovedne liste morate napovedati najmanj en tip končnega izida (1, 0 ali 2). To storite tako, da označite ustrezno številko v kvadratku.

V primeru, da vsaj na eni tekmi označite dva (10, 02, 12) ali tri tipe (102), boste vplačali sistemsko napoved.

Ko označite tipe pri vseh 12-ih tekmah, se vam spodaj izpiše skupno število kombinacij ter znesek za plačilo. Število kombinacij je enako zmnožku števila označenih tipov pri posameznih tekmah. Če ste z napovedjo zadovoljni jo z gumbom “VPLAČAJ” potrdite, z dodatno potrditvijo pa bo dokončno vplačana.

Kot pomoč pri izbiri tipov lahko uporabite tudi gumba PO STATISTIKI, kjer se vam označijo največkrat napovedani tipi ter PO KVOTAH, kjer se vam označijo tipi glede na najnižje kvote.

Primer:

Recimo, da ste pri prvih osmih tekmah označili enojni tip, pri tekmah 9, 10 in 11 dvojni tip ter pri tekmi 12 trojni tip.
Skupno število kombinacij je tako enako:
1*1*1*1*1*1*1*1*2*2*2*3 = 24 kombinacij.

Vplačilo za tako napoved znaša 12 EUR.

Vaša napoved v igri bo imela dobitek, če ste pravilno napovedali tipe na vsaj 10-ih tekmah.

Vrste dobitkov:
Vrsta dobitkaOpis dobitka
12pravilna napoved tipov na vseh 12-ih tekmah
11pravilna napoved tipov na 11-ih od 12-ih tekem
10pravilna napoved tipov na 10-ih od 12-ih tekem

V primeru sistemske napovedi vam glede na število vplačanih kombinacij pripada ustrezno število dobitkov. Skupni dobitek je seštevek vseh morebitnih dobitkov posameznih napovednih kombinacij. Izplačilo dobitka višjega ranga za posamezno kombinacijo izključuje izplačilo dobitka nižjega ranga.

Če v posameznem krogu ni dobitka katerekoli vrste, se sklad za dobitke te vrste prenese v prvi naslednji krog, v sklad za dobitek 12.

Primer:

Na spodnjem primeru smo pri osmih tekmovalnih parih označili enojni tip, pri treh tekmovalnih parih dvojni tip ter pri enem tekmovalnem paru trojni tip. Skupno število kombinacij je tako enako:
1*1*1*1*1*1*1*1*2*2*2*3 = 24 kombinacij. Vplačilo za tako napoved znaša: 24komb * 0,50EUR = 12 EUR.

Različni primeri dobitkov:

 • V primeru, da pravilno napoveste tipe vseh 12-ih tekem, vam pripada:
  • 1 × dobitek 12
  • 5 × dobitek 11
  • 9 × dobitek 10
 • V primeru, da napačno napoveste samo tekmo pod številko 2, vam pripada:
  • 1 × dobitek 11
  • 5 × dobitek 10
 • V primeru, da napačno napoveste samo tekmo pod številko 11, vam pripada:
  • 2 × dobitek 11
  • 8 × dobitek 10
 • V primeru, da napačno napoveste samo tekmi pod številko 2 in 11, vam pripada:
  • 2 × dobitek 10

V primeru, da napačno napoveste tipe na treh ali več tekmah, napoved nima dobitka.

Sklad za dobitke pri igri Napoved 12 znaša 70% od vplačil v igro.
Od skupnega sklada za dobitke se nameni:

 • 35% za dobitek 12,
 • 25% za dobitke 11,
 • 40% za dobitke 10.

Če v posameznem krogu ni dobitka posamezne vrste, se sklad za dobitke te vrste prenese v prvi naslednji krog, v sklad za dobitek 12.

Pravilo, ki velja za kroge razpisane do 1.9.2022
Če sta v krogu igre ena ali dve neodigrani tekmi, potem se sklad za dobitke tega kroga oblikuje izključno iz vplačil napovedi za ta krog in se lahko poveča s sredstvi iz neizplačanih dobitkov. Morebitni prenosi sklada iz prejšnjih krogov ter garantiran sklad za dobitke se v tem krogu ne upoštevajo

Pravilo, ki velja za kroge razpisane od 1.9.2022 naprej
V primeru, da je bila v posameznem krogu igre Napoved 12 neodigrana ena ali več tekem, se ta krog razveljavi in udeleženci imajo pravico do vračila plačanega zneska.

Tekma v igri Napoved 12 ima status neodigrana, če po objavi liste in začetku sprejemanja vplačil ni bila odigrana, je bila odpovedana ali je bila prekinjena pred koncem regularnega časa ter ni bila dokončana do 24:00 ure naslednjega dne, šteto od zaključka sprejemanja vplačil za posamezen krog.

Pravilo, ki velja za kroge razpisane do 1.9.2022

V primeru ene ali dveh neodigranih tekem, se na neodigrani tekmi vsi napovedani tipi upoštevajo kot dobitni.

V primeru, da so bile v posameznem krogu igre Napoved 12 neodigrane tri ali več tekem, se ta krog razveljavi in udeleženci imajo pravico do vračila plačanega zneska.

Pravilo, ki velja za kroge razpisane od 1.9.2022 naprej
V primeru, da je bila v posameznem krogu igre Napoved 12 neodigrana ena ali več tekem, se ta krog razveljavi in udeleženci imajo pravico do vračila plačanega zneska.

Kot pomoč pri izbiri tipov sta vam na voljo dve kategoriji:

STATISTIKA

Tu se prikazuje statistika vplačevanja napovedi s strani vseh igralcev. Pri posamezni tekmi je za vsakega od treh tipov zapisano, koliko % napovedi je napovedanih za posamezni tip. Če želite vplačati po tem namigu, izberite gumb “PO STATISTIKI”, ki vam bo označil največkrat vplačane tipe pri posameznih tekmah.

KVOTE

Tu se prikazujejo redne kvote pri vseh 12-ih tekmah, ki so na voljo na stavni listi. Če želite vplačati napoved po kvotah, izberite gumb “PO KVOTAH”, ki vam bo označil tipe z najnižjimi kvotami pri posameznih tekmah.

V primeru, da ste v igri Napoved 12 vplačali sistemsko napoved, vam v primeru, da pravilno napoveste tipe na vsaj 10-ih tekmah, pripada en ali več dobitkov. Vaš skupni dobitek na dobitnem sistemskem listku je  sestavljen kot vsota dobitkov 10, 11 in 12. Sestavo dobitka lahko preverite na svojem igralnem računu pri identifikaciji listka.

Če vplačate sistemski listek (vplačate dvoznake in troznake), je lahko, v primeru dobitnega listka, dobitek sestavljen iz več različnih dobitkov.

Spodnja tabela prikazuje število dobitkov 12, 11 in 10, ki jih prejmete v primeru vplačila sistemskih listkov z različnim številom označenih dvoznakov in troznakov ob predpostavki, da pravilno napoveste tipe na vseh 12-ih tekmah.

Število
vplačanih
kombinacij
Št. označenih
dvoznakov
(10,02,12)
Št. označenih
troznakov
(102)
Število dobitkov
121110
210110
301120
420121
611132
830133
902144
1221145
1640146
1812158
2431159
27031612
32501510
36221613
48411614
54131718
64601615
72321719
81041824
96511720
108231825
128701721
144421826
162141932
192611827
216331933
2430511040
256801828
288521934
3242411041
384711935
4324311042
4861511150
512901936
5766211043
6483411151