Sklad za dobitke

Če ni drugače dodatno opredeljeno in opisano pri posamezni napovedi, sklad za dobitke znaša 70% od vrednosti prejetih vplačil v igro. Skladu za dobitke so lahko dodani prenosi skladov predhodnih krogov ter sredstva, ki zagotavljajo garantiran sklad.
Sklad za dobitke sestavljata:

  • Zmagovalni sklad – kombinacije, ki imajo pravilno napovedane tipe vseh tekem,
  • Tolažilni sklad  – kombinacije, ki nimajo pravilno napovedanih tipov pri vseh tekmah, a zadoščajo pogojem za dobitek, ki je določen za posamezno napoved.

Razdelitev sklada za dobitke pri posameznih napovedih je opredeljena v pravilih igre.

V primeru, da niso bile odigrane in zaključene vse tekme z napovedne liste, se za dobitke v Zmagovalnem in Tolažilnem skladu ne upoštevajo garantirani zneski ali morebitni prenosi iz prejšnjih krogov. Vrednost dobitkov se v tem primeru izračuna samo na podlagi vplačil v to napoved, pri čemer se v sklad za dobitke lahko zagotovi dodatna sredstva.