Črno bela

Srečka Črno bela
  • glavni dobitek je 10.000,00 EUR
  • 300.000,00 EUR v denarnih dobitkih
  • cena srečke je 1,00 EUR

Kako igramo

Na srečki je igralno polje, ki je prekrito s premazom, katerega je treba odstraniti. Srečka je dobitna, če so v POLJU 1 natisnjeni trije enaki denarni zneski in v POLJU 2 faktor 1x. Pripada vam dobitek v enkratni vrednosti treh odkritih zneskov.

V primeru, da je v POLJU 2 natisnjen faktor 2x, 3x ali 5x, se vrednost dobitka pomnoži z odkritim faktorjem.

Dobitki

Vplačilo v igro: 0,91 EUR
Serija: 500.000 srečk
Sklad za dobitke: 66,00% oziroma 300.000,00 EUR

Tabela dobitkov
110.000,00 EUR10.000,00 EUR
35.000,00 EUR15.000,00 EUR
101.000,00 EUR10.000,00 EUR
10250,00 EUR2.500,00 EUR
50200,00 EUR10.000,00 EUR
10150,00 EUR1.500,00 EUR
126100,00 EUR12.600,00 EUR
1060,00 EUR600,00 EUR
9650,00 EUR4.800,00 EUR
2040,00 EUR800,00 EUR
4030,00 EUR1.200,00 EUR
2025,00 EUR500,00 EUR
45020,00 EUR9.000,00 EUR
5015,00 EUR750,00 EUR
1.10010,00 EUR11.000,00 EUR
5006,00 EUR3.000,00 EUR
7.7505,00 EUR38.750,00 EUR
1.0004,00 EUR4.000,00 EUR
2.0003,00 EUR6.000,00 EUR
39.0002,00 EUR78.000,00 EUR
80.0001,00 EUR80.000,00 EUR
SKUPAJ:300.000,00 EUR

Nedobitna ali neveljavna srečka

Srečka ni dobitna, če v POLJU 1 niso natisnjeni trije enaki zneski.

Srečke niste dolžni prevzeti, če je premaz odstranjen ali poškodovan oziroma se ga ne da odstraniti. V tem primeru imate pravico do vračila denarja v vrednosti srečke ali do zamenjave srečke. Srečka ni veljavna tudi v primeru, ko na njej niso vidni vsi elementi, navedenih v pravilih igre.

Izplačilo dobitkov

Denarne dobitke do vključno 250 evrov izplačujejo vsi prodajalci. Denarne dobitke v vrednosti 1.000 evrov izplačujejo samo prodajalci na stavnicah. Vse dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija d.d., Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.