Vrzi tri kocke

Kako igramo

Pred začetkom igre s pomočjo izbirnih puščic izberite znesek nakupa, s katerim želite sodelovati v igri. Znesek potrdite s klikom na gumb NAPREJ.

V igri imate na voljo različne vrednosti žetonov in osem različnih polj za izbor napovedi izida meta treh igralnih kock.

Na voljo imate naslednja polja z napovedmi:

  • liho: vsota vrednosti kock bo liho število (3,5,7,9,11,13,15,17),
  • sodo: vsota vrednosti kock bo sodo število (4,6,8,10,12,14,16,18),
  • nizko 3-7: vsota vrednosti kock bo med 3 – 7,
  • srednje 8-13: vsota vrednosti kock bo med 8 – 13,
  • visoko 14-18: vsota vrednosti kock bo med 14 – 18,
  • vse različne: na vseh kockah bodo padle različne vrednosti,
  • dve enaki: natanko na dveh kockah bo padla enaka vrednost,
  • vse enake: na vseh treh kockah bo padla enaka vrednost.

Izberite vrednost žetona. S klikom na želeno polje nanj položite izbrani žeton. Že položeni žeton lahko iz polja odstanite s klikom nanj.

V polja lahko prenašate žetone različnih vrednostih. Ko žetone v vrednosti nakupa razporedite po poljih, lahko s klikom na gumb VRZI aktivirate met kock.

Če so vaši žetoni položeni na polju, ki ustreza rezultatu vrženih kock, vam pripada dobitek. V nasprotnem primeru igra nima dobitka.

Serije srečk

V seriji je izdanih 200.000 srečk.

Cena srečke je 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR, 5,00 EUR, 10,00 EUR in 20,00 EUR.

Plan dobitkov

Dobitek je odvisen od vrste pravilne napovedi oziroma njenega faktorja ter vrednosti žetonov, ki so bili postavljeni na to polje. V primeru več pravilnih napovedi vam pripada na cent natančno zaokrožen dobitek, ki je enak vsoti dobitkov posameznih napovedi.

Tabela faktorjev za izračun dobitka  

Napoved faktor
Liho 1,75
Sodo 1,75
Nizko 5,00
Srednje 1,30
Visoko 5,00
Vse kocke različne 1,55
Dve enaki kocki 2,00
Vse kocke enake 32,00