Vesoljci

Kako igramo

Pred pričetkom igre izberite ceno posamezne igre in število iger, ki jih nameravate igrati ter pritisnite gumb “Potrdi”. V vesolju se pod 25-imi asteroidi nahaja šest različnih vesoljskih simbolov, ki se vam razkrijejo po potrditvi nakupa igre. Igra je dobitna, če so vsaj v eni vrstici ali enem stolpcu zaporedno prikazani vsaj trije enaki simboli.

Če se v nobeni vrstici ali nobenem stolpcu zaporedno ne prikažejo vsaj trije enaki simboli, potem igra nima dobitka.

Serije srečk

V seriji je izdanih 2.000.000 srečk.

Cena posamezne srečke je 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,30 EUR, 0,40 EUR, 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR, 4,00 EUR, 5,00 EUR, 10,00 EUR in 20,00 EUR.

Plan dobitkov

Skupno vrednost dobitka predstavlja vsota posameznih dobitkov, ki so enaki zmnožku cene srečke in faktorja za število zaporedno prikazanih simbolov.

Tabela faktorjev za število zaporedno prikazanih simbolov:

Faktorji za število zaporedno prikazanih simbolov:
Zaporedna pojavitev
3x 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00
4x 1,50 2,00 2,50 5,00 10,00 15,00
5x 20,00 25,00 50,00 100,00 200,00 500,00