Vesoljci_old

Kako igramo

Pred pričetkom igre izberite ceno posamezne igre in število iger, ki jih nameravate igrati ter pritisnite gumb “Potrdi”. V vesolju se pod 25-imi asteroidi nahaja šest različnih vesoljskih simbolov, ki se vam razkrijejo po potrditvi nakupa igre. Igra je dobitna, če so vsaj v eni vrstici ali enem stolpcu zaporedno prikazani vsaj trije enaki simboli.

Vrednost dobitka

Skupno vrednost dobitka predstavlja vsota posameznih dobitkov, ki so enaki zmnožku cene srečke in faktorja za število zaporedno prikazanih simbolov.

Če se v nobeni vrstici ali nobenem stolpcu zaporedno ne prikažejo vsaj trije enaki simboli, potem igra nima dobitka.

Tabela faktorjev
Faktorji za število zaporedno prikazanih simbolov:
Zaporedna pojavitev
3x 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00
4x 1,50 2,00 2,50 5,00 10,00 15,00
5x 20,00 25,00 50,00 100,00 200,00 500,00