TV Vzemi ali pusti

Kako igramo?

Na srečki je 26 škatel z dobitki različnih vrednosti. Določite ceno srečke in izberite eno škatlo (to je sedaj vaša »izbrana« škatla). Pričnite z odpiranjem sklopa prvih 6 škatel. V drugem in tretjem sklopu jih odpirate po 5, v četrtem in petem pa po 4 škatle.

Po vsakem sklopu odpiranja vam banka ponudi možnost odkupa škatle. Če se odločite za možnost “VZEMI”, je znesek, ki vam ga ponudi banka, hkrati vaš dobitek in s tem se igra zaključi.

Če pa se odločite za možnost “PUSTI”, nadaljujete osnovno igro in odpirate škatle v naslednjem sklopu.

Na koncu vam poleg vaše izbrane škatle ostane le še ena škatla in banka vam še zadnjič ponudi možnost odkupa. Če se odločite za možnost “VZEMI”, je znesek, ki vam ga ponudi banka hkrati vaš dobitek, če pa se odločite za možnost “PUSTI”, vam pripada dobitek v višini zneska, ki je v vaši izbrani škatli.

Serije srečk

V seriji je izdanih 200.000 srečk.
Cene srečke so 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR, 4,00 EUR, 5,00 EUR, 10,00 EUR in 20,00 EUR.

Plan dobitkov

Vrednost dobitka je odvisna od izbrane vrednosti kupljene srečke ter faktorja za dobitek.

Faktorji za dobitke:

0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26
0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 2,50 8,00