Svet športa

Kako igramo

Z izbiro športne panoge določite ceno posamezne igre, nato določite število iger, ki jih želite igrati ter pritisnite gumb “Potrdi”.  
V igri je devet polj, pod katerimi se nahaja sedem različnih znakov, ki so povezani s športnimi tekmovanji (zmagovalni venec, medalja, pokal, stopničke, plamenica, stadion, štoparica). Polja lahko odkrivate s klikom na posamezno polje ali z izbiro gumba “Samodejno”.

Igra je dobitna, če na devetih poljih odkrijete tri enake igralne znake.

Serije srečk

V seriji je izdanih 1.000.000 srečk.

Cena posamezne srečke je 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,30 EUR, 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR, 5,00 EUR, 10,00 EUR in 20,00 EUR.

Plan dobitkov

Vrednost dobitka predstavlja zmnožek pripadajočega faktorja za tri enake igralne znake in cene srečke.

Tabela faktorjev za tri enake igralne znake:

Igralni znak Faktor
0,50
1,00
2,00
5,00
10,00
50,00
500,00