Super 7

Kako igramo

Pred začetkom igre s pomočjo izbirnih puščic izberite znesek nakupa, s katerim želite sodelovati v igri. Nato v vsakem izmed 7 polj za izbiro števil s pomočjo izbirnih puščic izberite število med 1 in 7. Števila lahko izberete tudi s klikom na gumb HITRI IZBOR, ki jih določa naključno.

Ko ste določili znesek in napovedali svoja števila, lahko začnete igro s klikom na gumb IGRAJ. Za vsako napovedano število se izžreba število, ki se izpiše v polje nad napovedanim številom. Če je vsaj eno napovedano število enako pripadajočemu izžrebanemu številu nad njim, vam pripada dobitek. Če se nobeno izmed sedmih napovedanih števil ne ujema s pripadajočim izžrebanim številom, potem igra nima dobitka.

Serije srečk

V seriji je izdanih 200.000 srečk.

Cena posamezne srečke je 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR, 4,00 EUR in 5,00 EUR.

Plan dobitkov

Dobitek je odvisen od števila pravilno napovedanih števil, njegova vrednost pa je enaka zmnožku med faktorjem za število pravilno napovedanih števil ter ceno igre.

Tabela faktorjev za izračun dobitka

Napovedano število: Faktor
eno pravilno 0,5
dve pravilni 1,5
tri pravilna 3
štiri pravilna 15
pet pravilnih 50
šest pravilnih 500
sedem pravilnih 5000