Potapljanje ladjic

Kako igramo

Pred začetkom igre izberite znesek nakupa ter izbiro potrdite z gumbom ZAČNI.

Igra je sestavljena iz 81 polj, na katerih je naključno razporejenih 8 ladij. Ladje lahko pustite razporejene kot jih je določil računalnik ali pa z gumbom SPREMENI RAZPORED izberete drugo naključno razporeditev.

Ko so ladje razporejene, začnite streljati s topom. Na voljo imate 20 strelov. Z gumbom OGENJ strele prožite ročno, z gumbom A pa aktivirate avtomatsko proženje strelov, ki ga lahko izključite z gumbom R (ročno).
Z aktiviranjem gumba “T” (turbo) vključite hkratno proženje vseh strelov.

Kot dobitek se šteje vsak strel, ki zadane polje z ladjo, ter dodatno vsaka potopljena ladja (zadeta so vsa polja, katera zaseda ladja).

Če z nobenim izmed 20-ih strelov ne zadenemo polja z ladjo, potem igra nima dobitka.

Serije srečk

V seriji je izdanih 200.000 srečk.

Cena srečke je 0,10 EUR, 0,25 EUR, 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR,
5,00 EUR, 10,00 EUR in 20,00 EUR.

Plan dobitkov

Vrednost dobitka predstavlja zmnožek med faktorjem za pripadajoče število zadetih polj in ceno igre, ter dodatno za vsako potopljeno ladjo še zmnožek med faktorjem za vrsto potopljene ladje in ceno igre.

Tabela faktorjev za število zadetih polj  

Število zadetih polj Faktor
20 5,000,00
19 4,000,00
18 3,000,00
17 2,500,00
16 2,000,00
15 1,500,00
14 1,000,00
13 500,00
12 100,00
11 50,00
10 10,00
09 5,00
08 2,00
07 1,00
06 0,75
05 0,50
04 0,40
03 0,30
02 0,20
01 0,10
00 0

Tabela faktorjev za vrsto potopljene ladje

Vrsta potopljene ladje Faktor
Letalonosilka (5 polj) 10,00
Križarka (4 polja) 5,00
Rušilec (3 polja) 1,00
Fregata (2 polji) 0,25
Čoln (1 polje) 0,10