Pariz

Kako igramo

Pred pričetkom igranja izberite ceno igre in število iger, ki jih nameravate igrati ter pritisnite gumb “Potrdi”. 
V igri se nahajajo štirje stolpci s po tremi polji, na katerih se nahaja 9 različnih simbolov (7 različnih igralnih simbolov, simbol “bonus igra” ter simbol “jušnik”, ki predstavlja povečan dobitek).

Po potrditvi nakupa se na vseh poljih naključno prikažejo simboli. V primeru, da se v vsakem od štirih stolpcev pojavi po en enak igralni simbol, to predstavlja dobitno kombinacijo (v primeru več simbolov je število dobitnih kombinacij simbola enako zmnožku pojavitve tega simbola v vsakem izmed stolpcev).

Če se v dobitni igri pojavi simbol “jušnika”, se dobitek v tej igri poveča za dvakrat, trikrat ali petkrat.
Če se v igri pojavi simbol “bonus igra”, vam pripada dodatna igra, ki se odigra znotraj obstoječe igre

V primeru, da igra (velja tudi za vse njene morebitne dodatne igre) ne vsebuje enakega simbola v vseh štirih stolpcih, ni dobitna.

Vrednost dobitka

Vrednost dobitne kombinacije posameznega simbola predstavlja zmnožek med ceno srečke in faktorjem dobitne kombinacije tega simbola. Vrednost dobitka v posamezni igri je enaka vsoti vrednosti vseh dobitnih kombinacij in se v primeru pojavitve simbola darila pomnoži s prikazanim faktorjem. Skupna vrednost dobitka na srečki je enaka vsoti dobitkov priigranih v igrah te srečke.

Tabela faktorjev
Tabela faktorjev
500 50 10 4 2 1 0,3