Otok zakladov

Kako igramo

V igri se nahaja zemljevid, ki vsebuje 20 igralnih polj. Pod naključno izbranimi petimi polji se nahajajo dobitni simboli z motivom zaklada, ostala polja so prazna. Cilj igralca je, da s čim manj poskusi odkrije vseh 5 dobitnih simbolov, ki predstavljajo celoten zaklad.

Pred začetkom igre izberite ceno igre ter jo potrdite z gumbom POTRDI, nato začnete z odkrivanjem polj na zemljevidu. Na voljo imate največ 16 poskusov oz. manj, ko z nadaljnjim odkrivanjem ni več možno odkriti celotnega zaklada v 16 poskusih. Za hitro in naključno odkrivanje polj lahko uporabite gumb SAMODEJNO.

Igra je dobitna, če ste z odkrivanjem odkrili vseh pet dobitnih simbolov.

Vrednost dobitka

Vrednost posameznega dobitka predstavlja zmnožek med faktorjem zaporednega poskusa odkrivanja, ko so bili odkriti vsi deli zaklada in ceno igre.

V primeru, da med odkrivanjem niste našli vseh 5 dobitnih simbolov, potem igra nima dobitka.

Tabela faktorjev
Zaporedni poskus Faktor
5 1.000,00
6 100,00
7 40,00
8 20,00
9 10,00
10 8,00
11 5,00
12 4,00
13 3,00
14 2,00
15 1,50
16 1,00