Hrošč

Kako igramo

Igralno polje v obliki kvadrata je razdeljeno na 64 manjših polj, na katerih so razporejeni denarni zneski, zlati kipci z bonus denarnimi zneski, lestve in kače. Poleg kvadrata se nahajata še igralna kocka ter hrošč, kateri se v igri premika po igralnem polju. Pred začetkom igre s pomočjo izbirnih puščic na desni strani zaslona izberite znesek nakupa, s katerim želite sodelovati v igri. Poleg zneska si s pritiskanjem na gumb ZAMENJAJ POLJE izberete še eno izmed petih različnih razporeditev elementov na igralnem polju.

Ko ste zadovoljni z izbiro, pritisnite na polje, kjer se nahajata kocka ter hrošč, s tem potrdite nakup igre in hkrati vržete igralno kocko. Vrednost, ki jo pokaže igralna kocka se uporabi za premikanje hrošča po igralnem polju od spodaj navzgor začenši z leve proti desni, pri čemer se polje start šteje za prvo polje. V igri imate na voljo šest metov kock, po vsakem metu se hrošč premakne naprej za toliko polj, kolikor je vrednost pik na kocki.   

Met kocke lahko prožite ročno (s pritiskom na polje, kjer se nahaja kocka) ali avtomatično s pritiskom na gumb AUTO. Če želite, da igra poteka hitreje, potem lahko v desnem zgornjem kotu zaslona označite gumb T (turbo), kar povzroči hitrejše premikanje hrošča po igralnem polju.

Če se med premikanjem po igralnem polju hrošč zaustavi na polju, kjer je spodnji del lestve, se premakne na polje, kjer je zgornji del lestve, če pa se zaustavi na polju, kjer je glava kače, se premakne na polje, kjer je rep kače. V primeru, da se hrošč med igro zaustavi na polju z zlatim kipcem, potem vam pripada bonus dobitek, ki je zapisan v kipcu. 

Serije srečk

V seriji je izdanih 200.000 srečk.

Cena posamezne srečke je 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR, 4,00 EUR, 5,00 EUR, 10,00 EUR in 20,00 EUR.

Plan dobitkov

Za dobitek v igri se šteje zadnje doseženo ali preseženo polje z denarnim zneskom, na katerem se je hrošč zaustavil po zadnjem, šestem, metu kocke. Če se hrošč po zadnjem, šestem, metu kocke zaustavil na takem polju, da ni dosegel oziroma prešel nobenega denarnega zneska in se hkrati po nobenem metu med igro ni zaustavil na polju z zlatim kipcem, potem igra nima dobitka.

Vrednost dobitka predstavlja zadnje doseženo oz. preseženo polje z denarnim zneskom ter v primeru, da se hrošč med igro zaustavi na polju-ih z zlatim kipcem, vam pripada še bonus dobitek-i, zapisan-i v teh poljih.

Vrednosti v poljih z denarnimi zneski in poljih z bonus kipci so enaka zmnožku cene igre ter faktorjev določenih v spodnjih dveh tabelah.

Tabela faktorjev za denarne zneske:

Razporeditev Višina faktorjev
1 0,20 0,30 0,50 1,00 1,20 1,50 2,00 7,00 20,00 100,00
2 0,10 0,25 0,40 0,50 1,00 1,50 2,00 5,00 20,00 100,00
3 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 2,00 4,00 10,00 100,00
4 0,10 0,20 0,30 0,40 1,00 2,00 10,00 15,00 50,00 100,00
5 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 1,00 5,00 10,00 35,00 100,00

Tabela faktorjev za bonus dobitke:

Razporeditev Višina bonus faktorjev
1 0,25 2,00 5,00
2 0,50 1,00 2,00 10,00
3 0,25 1,00 1,50 5,00
4 0,40 1,00 2,00 5,00
5 0,25 0,50 2,00 5,00