Fliper

Kako igramo?

Na začetku igre s pomočjo puščic izberite ceno srečke.

Izbran znesek morate potem razporediti na igralno polje s pomočjo izbranega števila kroglic ter razporeditvijo denarnih žetonov. Zmnožek izbranega števila kroglic in razporejenega zneska mora biti enak ceni srečke.

Denarne žetone razporedite na igralno polje tako, da najprej izberete žeton (s klikom nanj ali pa s pomočjo puščic levo in desno), nato pa ga s klikom postavite na želeno odbijalko ali luknjo na igralnem polju (označena odbijalka oz luknja).  V okencu »RAZPOREDITE ŠE« je ves čas prikazana vrednost zneska, ki ga morate še položiti na igralno polje. V igri lahko uporabljate različne vrednosti žetonov.

Ko ste zadovoljni s svojo izbiro kroglic ter postavitvijo žetonov, jo potrdite s klikom na gumb NAKUP, s čimer se igra aktivira. Z vrha igralnega polja se v polje spusti izbrano število kroglic, katere se na svoji poti odbijajo od odbijalk in padejo v eno izmed lukenj. Pot kroglice je naključna.

Na dnu igralnega polja se poleg gumba NAKUP nahajajo še trije kontrolni gumbi:
POČISTI – z izbiro tega gumba  počistite vse postavljene  žetone z igralnega polja;
NAZAJ – z izbiro tega gumba odstranite zadnji postavljen žeton. Žetone lahko odstranjujete tudi tako, da na tipkovnici stisnete gumb Shift ter nato kliknete na izbran položen žeton;
PONOVI – Z izbiro tega gumba se v novi igri ohrani enaka postavitev žetonov in števila kroglic, kot v zadnji odigrani igri (če cena srečke ni enaka, potem ta funkcija ne deluje).

Poleg opisanih možnosti je na voljo tudi turbo izvedba igre, pri kateri kroglice hitro potujejo po igralnem polju. Možnost turbo si izberete tako, da označite znak “T”  v desnem zgornjem kotu igralnega polja.

Srečka ima dobitek, če vsaj ena kroglica pade v označeno luknjo ali če se vsaj ena kroglica odbije od označene odbijalke pod pogojem, da ne pade v stransko luknjo.

Serije srečk

V seriji je izdanih 200.000 srečk.
Cena srečke je 0,50€, 1,00€, 2,00€, 3,00€, 4,00€, 5,00€, 10,00€, 15,00€ in 20,00€

Plan dobitkov

Vrednost dobitka na srečki je enaka vsoti posameznih dobitkov, ki jih ustvarijo kroglice ob stiku z označeno odbijalko ali luknjo. Posamezni dobitek na označeni odbijalki oz. luknji je enak zmnožku zneska na tej odbijalki oz. luknji ter pripadajočega faktorja. Če kroglica pade v eno od stranskih lukenj, se dobitki, ki jih ta kroglica ustvari na označenih odbijalkah, ne upoštevajo.

Tabela faktorjev za odbijalke in luknje:

Nivo Postavitev odbijalke / luknje v igralnem polju
1. nivo 1,80 1,80
2. nivo 3,70 1,70 3,70
3. nivo 8,50 2,20 2,20 8,50
4. nivo 25,00 3,20 2,20 3,20 25,00
luknje 25,00 5,00 2,50 2,50 5,00 25,00