Fiesta mexicana

Kako igramo

V igri se nahaja pet stolpcev s po petimi polji, na katerih se nahaja 9 različnih simbolov (8 različnih igralnih simbolov in simbol “Fiesta” za bonus igro).

Pred pričetkom igre izberite ceno posamezne igre in število iger, ki jih želite odigrati. Izbiro potrdite z gumbom “Igraj”. Po potrditvi se vam na igralnih poljih prikažejo simboli. 

Če se v igri pojavi simbol za bonus igro (FIESTA), vam pripada dodatna igra, ki se odigra znotraj obstoječe igre.

Igra se zaključi, ko prikazani simboli na igralnem polju ne tvorijo več nobene dobitne kombinacije.

Igra je dobitna, če je na igralnem polju hkrati prikazanih vsaj šest enakih simbolov. Simboli dobitne kombinacije se na igralnem polju po prikazanem dobitku nadomestijo z novimi simboli.

Vrednost dobitka

Skupno vrednost dobitka predstavlja vsota posameznih dobitkov, ki so enaki zmnožku cene srečke in faktorja za število hkrati prikazanih simbolov.

Če v igri ni hkrati prikazanih vsaj šest enakih simbolov, potem nima dobitka.

Tabela faktorjev
Tabela faktorjev za število prikazanih simbolov
Št.
simbolov
ropotulje cili kaktus sombrero
6,7 0,10 0,20 0,30 0,40
8,9 1,00 2,00 3,00 4,00
10+ 10,00 20,00 30,00 50,00
Tabela faktorjev za število prikazanih simbolov
Št.
simbolov
tortilija tequila lobanja pinata
6,7 0,50 1,00 2,00 3,00
8,9 5,00 10,00 20,00 30,00
10+ 100,00 200,00 500,00 1.000,00