Vrednost dobitka

Skupna vrednost dobitkov pri napovedi je določena s skladom za dobitke. Vrednost posamezne dobitne kombinacije v napovedi je odvisna od višine sklada za dobitke (Zmagovalni, Tolažilni), vrednosti vplačila kombinacije (deleža enote) ter skupnega števila dobitnih enot. Napovedi se vplačujejo v večih državah, kjer uporabljajo različne valute, zato pri vplačilu velja pravilo, da vplačilo kombinacije 2 GBP predstavlja 1 enoto vplačila, za vplačila v drugih valutah pa se uporablja menjalni tečaj (npr. EUR/GBP).

Primer:

Predpostavimo, da je bilo v napovedi z nagradnim skladom 5.500,00€ vplačanih 5 kombinacij z različnimi zneski in v različnih valutah (igra se vplačuje v različnih državah v različnih valutah).

1.komb.: vplačilo 2,00 GBP – predstavlja 1 enoto vplačila
2.komb.: vplačilo 2,00 EUR – predstavlja 0,86 enote vplačila
3.komb.: vplačilo 1,00 GBP – predstavlja 0,50 enote vplačila
4.komb.: vplačilo 0,50 EUR – predstavlja 0,22 enote vplačila
5.komb.: vplačilo 0,20 EUR – predstavlja 0,09 enote vplačila

Skupaj vseh 5 dobitnih napovedi predstavlja 2,67 dobitnih enot. Vrednost dobitka na eno enoto potemtakem znaša 5.500,00€/2,67 = 2.059,92 €

Vrednosti dobitkov na posameznih dobitnih kombinacijah se sedaj izračunajo tako, da delež enot pomnoži z vrednostjo enote:

1.komb.: vplačilo 2,00 GBP –  1 enota – dobitek = 1 * 2.059,92€ = 2.059,92€
2.komb.: vplačilo 2,00 EUR – 0,86 enote  – dobitek = 0,86 * 2.059,92€ = 1.771,53€
3.komb.: vplačilo 1,00 GBP – 0,50 enote  – dobitek = 0,50 * 2.059,92€ = 1.029,96€
4.komb.: vplačilo 0,50 EUR –  0,22 enote  – dobitek = 0,22 * 2.059,92€ = 453,18€
5.komb.: vplačilo 0,20 EUR – 0,09 enote  – dobitek = 0,09 * 2.059,92€ = 185,39€

Vrednost dobitkov tako skupaj znaša 5.500,00 EUR, posamezne vrednosti dobitnih kombinacij pa so sorazmerne deležem vplačil na kombinacijo.

V primeru, da imate vplačan sistemski listek, imate lahko na njem dobitnih več kombinacij. Dobitki posameznih kombinacij se seštejejo skupaj in tako predstavljajo skupni dobitek. Na dobitni kombinaciji dobitek višjega ranga vedno izključuje dobitek nižjega ranga. 

Primer:

Vplačana je napoved z 12 kombinacijami, z vplačilom 0,20€ na kombinacijo, kjer ena kombinacija vsebuje dobitek 5/5, štiri kombinacije pa dobitek 4/5. V rezultatih je vrednost enote za dobitek 5/5 enaka 545€, za dobitek 4/5 pa 18,50€. 
Vrednosti dobitkov na listku:

– dobitek 5/5 – vpl 0,20€, 1 kombinacija –> 0,09 enote –> 0,09 * 545€ = 49,05€
– dobitek 4/5 – vpl 0,20€, 4 kombinacije –>0,09 enot * 4 = 0,36 enot –> 0,36*18,50 = 6,66€

Skupen dobitek na listku tako znaša 49,05€+6,66€ = 55,71€

V primeru, če ni podeljen znesek sklada za dobitke za določeno napoved (Zmagovalni ali Tolažilni sklad), se neporabljen znesek dobitkov prenese v Zmagovalni sklad za naslednjo ustrezno napoved.