Tipi napovedi

V tem primeru na napovedni listek dodate natanko toliko konjev, kolikor jih zahteva izbrana vrsta stave (npr. TROJČEK – trije konji).

V primeru da izberete vrsto stave, kjer je za rezultat pomemben točen vrstni red (Dvojček točno, Trojček točno, Super+), imate možnost izbrati tudi opcijo »Vsi vrstni redi« (vključite gumb). Z izbiro te možnosti se za izbrane konje vplačajo vsi možni vrstni redi kombinacij.

Primer:

  • Pri »Dvojček točno« se pri izbiri dveh konj (npr 6 – 2) poleg kombinacije 6-2 vplača še kombinacija 2-6 (skupaj 2 kombinaciji).
  • Pri »Trojček točno« se pri izbiri treh konj (npr 1-2-3) poleg kombinacije1-2-3 vplačajo še kombinacije 1-3-2, 2-1-3, 2-3-1, 3-1-2 in 3-2-1 (skupaj 6 kombinacij).

V tem primeru na napovedni listek dodate več konjev, kot jih minimalno zahteva izbrana vrsta napovedi, s čimer se vplača ustrezno višje število kombinacij.

Primer:

Na napovedi Trojček točno je izbranih 5 konj, kar pomeni da bo vplačanih 10 kombinaci (4-8-11, 4-8-2, 4-8-7, 4-11-2, 4-11-7, 4-2-7, 8-11-2, 8-11-7, 8-2-7, 11-2-7)

V primeru, da izberete vrsto napovedi, kjer je za rezultat pomemben točen vrstni red (Dvojček točno, Trojček točno, Super+), imate možnost izbrati tudi opcijo »Vsi vrstni redi« (vključite gumb). Z izbiro te možnosti se za izbrano kombinacijo konj vplačajo vsi možni vrstni redi.

V primeru, ko želite vplačati več kombinacij, pri čemer želite, da določeni konji nastopajo v vseh kombinacijah, potem lahko vplačate sistemsko stavo (na napovednem listku vključite gumb »Sistem«).

Pri tem se vam v ponudbi na desni strani pri vsakem konju za izbiro ponudita dve polji (OI – osnovni izbor ter DI – dodatni izbor).

Pri vrstah stav, kjer točen vrstni red pri vplačilu ni pomemben (Dvojček, Trojček,  Petorček), v osnovni izbor (OI) označite konje, ki bodo prisotni na vseh kombinacijah (označite lahko največ enega konja manj, kolikor jih dopušča izbrana vrsta stave).
V dodatni izbor (DI) pa izberite konje, s katerimi boste kombinirali osnovni izbor ( izbrati morate najmanj dva konja). Če želite v dodatni izbor vključiti vse preostale konje, ki niso izbrani v osnovnem izboru, potem to lahko storite z aktiviranjem gumba »Vsi konji« na napovednem listku.

Glede na izbor se vplača ustrezno število kombinacij.

Napoved, kjer je pomemben vrstni red:

V primeru, da izberete vrsto napovedi, kjer je za rezultat pomemben točen vrstni red (Dvojček točno, Trojček točno, Super plus), v osnovni izbor označite konje, ki bodo prisotni v vseh kombinacijah (označite lahko največ enega konja manj, kolikor jih dopušča izbrana vrsta napovedi). Pri tem za izbranega konja iz osnovnega izbora določite točno pozicijo, za konje iz dodatnega izbora pa na ustrezno mesto vstavite znak »X« (gumb »Vstavi X«)

Primer:

Za Dvojček točno je konj 3 določen na prvo mesto, na drugo mesto je dodan X, kjer bodo v kombinacijah nastopili konji iz dodatnega izbor.

V dodatni izbor nato izberite konje, s katerimi boste kombinirali osnovni izbor na poziciji »X« (izbrati morate najmanj dva konja). Če želite v dodatni izbor vključiti vse preostale konje, ki niso v osnovnem izboru, potem to storite z gumbom »Vsi konji«.  Z izbiro možnosti »Vsi vrstni redi«  se za izbrano vrsto kombinacije konj vplačajo vsi možni vrstni redi.

Primer:

Prikazana je sistemska napoved za Dvojček točno, kjer je na prvem mestu določen konj 3, na drugem mestu pa se bodo kombinirali konji 6, 2 in 1. Poleg tega je vključena tudi opcija »Vsi vrstni redi«, s čimer bo vplačanih skupaj 6 kombinacij (3-6, 3-2, 3-1, 6-3, 2-3 in 1-3).